Codzienność w psychiatrii – dokąd chcemy zmierzać? – sympozjum polsko-niemieckie


Data: 28-30 września 2017 r.
Miejsce: Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12, Kraków; Szpital im. Babińskiego, ul. Babińskiego 29, Kraków
Organizator: Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego

Tegoroczne sympozjum stanowi kontynuację I Kongresu Zdrowia Psychicznego pt. „Zmieniamy polską psychiatrię”, który odbył się w Warszawie w maju br.
Polsko-niemieckie sympozja odbywające się od 1990 roku stanowią pole do integracji i wymiany doświadczeń w reformowaniu opieki psychiatrycznej w obu krajach. Odbywają się naprzemiennie w Polsce i w Niemczech. Wśród uczestników są dyrektorzy szpitali i klinik, osoby odpowiedzialne za reformę psychiatrii w Niemczech oraz przedstawiciele wszystkich zawodów pracujących w psychiatrii.


Powrót