II Małopolskie Dni Gastrologii Dziecięcej – konferencja


Data: 29-30.09.2017 r.
Miejsce: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Szczegółowe informacje: http://www.szpitalzdrowia.pl/konferencja-ii-malopolskie-dni-gastrologii-dzieciecej

Małopolskie Dni Gastroenterologii Dziecięcej to wydarzenie stanowiące kontynuację organizowanych od 2004 roku Małopolskich Warsztatów Gastrologii Dziecięcej, adresowane do wszystkich, którzy interesują się chorobami przewodu pokarmowego.

W czasie dwudniowej konferencji przedstawione zostaną najnowsze osiągnięcia w gastroenterologii dziecięcej. Jedna z sesji w całości poświęcona zostanie ultrasonografii i jej zastosowaniu w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki.

Podobnie jak w czasie poprzednich spotkań, tak i w tym roku odbędzie się transmisja zabiegów endoskopowych, co pozwoli obserwatorom na śledzenia zmian w przewodzie pokarmowych, a także zapoznanie się z interpretacjami pojawiających się obrazów i poznanie technik badań. Podczas jednej z prezentacji uczestnicy konferencji będą mogli zobaczyć zakładanie i pielęgnację gastrostomii u dziecka. Innym ważnym zagadnieniem omawianym w tym roku będzie leczenie żywieniowe i jego zastosowanie w postępowanie terapeutycznym w pediatrii. W czasie dwudniowej konferencji zostaną przedstawione najnowsze osiągnięcia w gastroenterologii dziecięcej, z naciskiem na ich stronę praktyczną. W tym roku jedna z sesji w całości zostanie poświęcona ultrasonografii i jej zastosowaniu w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego, wątroby i trzustki. Podobnie jak w latach ubiegłych, podczas konferencji zostanie przeprowadzona transmisje zabiegów endoskopowych, co pozwoli obserwatorom na śledzenie zmiany w przewodzie pokarmowym, słuchanie interpretacji pojawiających się obrazów, jak też zapoznanie się z techniką badania – wśród prezentacji – zakładanie i pielęgnacja gastrostomii u dziecka. Ważnym zagadnieniem omawianym w tym roku będzie leczenie żywieniowe i jego zastosowanie w postępowaniu terapeutycznym w pediatrii. Aby sprostać tym wyzwaniom, na konferencję zostali zaproszenie najlepsi specjaliści, wykładowcy z wiodących ośrodków w Polsce. Wydarzenie adresowane jest do personelu lekarskiego zainteresowanego stroną praktyczną chorób przewodu pokarmowego. Patronat honorowy nad konferencją objęli m.in.: prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki oraz dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM prof. Maciej Małecki.


Powrót