Szkolenie z zakresu chirurgii onkogeriatrycznej


Data: 21-23 września 2017 r.
Miejsce: Andel’s By Vienna House Cracow, ul. Pawia 3, 31-154 Kraków
Organizator: Europejskie Towarzystwo Chirurgów Onkologicznych, III Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM
Szczegółowe informacje: http://www.e-geriatric.info

Ludność Europy się starzeje. Do 2030 roku, ponad jedna trzecia ludności Europy będzie w wieku 65 lat lub starszym, a liczba osób w wieku 80+ podwoi się. Przewiduje się, że liczba pacjentów w podeszłym wieku z chorobą nowotworową, którzy wymagają interwencji chirurgicznej wzrośnie znacząco w najbliższych latach. Aby sprostać tym wyzwaniom chirurdzy muszą opracować nowe strategie leczenia tak, aby zmniejszyć okołooperacyjny uraz, liczbę powikłań oraz śmiertelność w tej grupie wiekowej. Trzydniowe szkolenie prowadzone przez międzynarodowych ekspertów ma na celu przedstawienie obecnego stanu wiedzy w zakresie chirurgii onkogeriatrycznej.
Patronat nad wydarzeniem objął rektor UJ prof. Wojciech Nowak.
Powrót