Krakowski Dzień Genomiki 2017


Data: 12.10.2017 r.
Miejsce: Dom Gościnny „Przegorzały
Szczegółowe informacje: http://www.ptgen.pl

Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Ośrodek Genomiki Medycznej OMICRON z Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum organizują wspólne sympozjum naukowe pt. „Krakowski Dzień Genomiki 2017 – Polskie Towarzystwo Genetyczne – Oddział Krakowski” mające na celu integrację przedstawicieli krakowskiego środowiska naukowego działających w szeroko pojętym obszarze genetyki i genomiki.
Prezentowane będą wykłady i plakaty ze wszystkich najważniejszych działów genetyki i genomiki, tj. dotyczących mikroorganizmów, roślin, zwierząt i człowieka. Sympozjum odbędzie się w Auli Głównej Domu Gościnnego UJ w Przegorzałach, ul. Jodłowa 13, 30-252 Kraków. Początek spotkania zaplanowany jest na godz. 13.30.

Plan sympozjum:
13.30-14.15
Dr Monika Gos, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa, wykład sponsorowany przez Roche Polska Zastosowanie sekwencjonowania panelowego w diagnostyce chorób genetycznie uwarunkowanych – doświadczenia własne Instytutu Matki i Dziecka.

14.15-15.00
Prof. Maciej Wnuk, Uniwersytet Rzeszowski Rola metylotransferazy DNMT2 w starzeniu komórkowym

15.00-15.45
Prof. Marek Figlerowicz, Zakład Biologii Molekularnej i Systemowej, Instytut Chemii Bioorganicznej, PAN,
Poznań Struktura genetyczna populacji zamieszkującej tereny obecnej Wielkopolski w I i II wieku naszej ery

15.45-17.15
Sesja plakatowa w połączeniu z przerwą kawową

17.15-18.00
Dr Ruslan Yatusevich, Instytut Biochemii i Biofizyki, Prof. Świeżewski lab, Warszawa (wykład w jęz. angielskim, pytania z sali i dyskusja w jęz. polskim)
Environmental sensing by non-protein coding antisense transcription in Arabidopsis

18.00-18.45
Prof. Piotr Kozłowski, Zakład Genetyki Molekularnej, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań Zmiany liczby kopii genów miRNA i ich potencjalny związek z chorobami człowieka

18.45 - kolacja towarzyska w restauracji Domu Gościnnego

Dodatkowych informacji na temat uczestnictwa w sympozjum można uzyskać mailowo, pod adresem: pawel.wolkow@uj.edu.pl


Powrót