Kardiologia Prewencyjna – konferencja


Data: 17-18.11.2017 r.
Miejsce: Hotel Holiday Inn Kraków, ul. Wielopole 4
Organizator: Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych, Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM, I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Instytut Kardiologii UJ CM, Klinika Chorób Serca i Naczyń Instytut Kardiologii UJ CM
Szczegółowe informacje: http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/

Cykl konferencji „Kardiologia Prewencyjna – wytyczne, wątpliwości, gorące tematy” to spotkania multidyscyplinarne, na które zapraszani są nie tylko kardiolodzy, ale także interniści i lekarze rodzinni oraz profesjonaliści z innych dziedzin medycyny i nauk o zdrowiu.
W tym roku odbywa się 10. jubileuszowa edycja konferencji. Podobnie jak w latach poprzednich, udział w spotkaniu zapowiedzieli najlepsi wykładowcy i najwybitniejsi polscy eksperci. Tegoroczna konferencja będzie obfitować w wiele oryginalnych doniesień naukowych, ważnych wykładów, a także ciekawych debat. Wykładowcy w sposób przystępny i praktyczny podsumują najnowsze zmiany w wytycznych diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia.
W tym roku już po raz czwarty konferencji towarzyszyć będzie Poranny bieg po Plantach krakowskich, który odbędzie się 18.11 (sobota) o godz. 7.
Chęć udziału w biegu należy zgłosić za pośrednictwem formularza: http://www.kardiologiaprewencyjna.eu/poranny-bieg


Powrót