O przyszłości zawodu diagnosty laboratoryjnego


Data: 25.11.2017 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM, ul. Łazarza 16
Organizator: Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych UJ CM

Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej to organizowane dwa razy w roku spotkanie organizacji zrzeszających studentów analityki medycznej – zawsze w innym mieście. W Krakowie debata odbędzie się po raz pierwszy.
Celem spotkania jest integracja studentów kierunku analityka medyczna oraz dyskusje na bieżące tematy dotyczące diagnostyki laboratoryjnej oraz współpracy między towarzystwami.
Na debatę składa się cześć oficjalna, podczas której odbywają się wykłady/wystąpienia władz/zaproszonych gości oraz część studencka, na którą studenci zgłaszają tematy do przedyskutowania na forum, np. o dostępie do zawodu czy organizacji akcji profilaktycznych.
W tym roku wykład inauguracyjny zatytułowany „Dokąd zmierzasz diagnosto?” wygłosi prof. Krystyna Sztefko, pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum. W części oficjalnej głos zabiorą również: honorowy prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych dr Henryk Owczarek, który poruszy temat tworzenia się tożsamości zawodowej diagnostów laboratoryjnych, a o działalności Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych opowiedzą: przewodnicząca krakowskiego oddziału PTDL mgr Danuta Kozłowska i kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w krakowskim Szpitalu Uniwersyteckim dr Barbara Maziarz.


Powrót