VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji


Data: 15-16.12.2017 r.
Miejsce: Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Polska Rada Resuscytacji, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJCM
Szczegółowe informacje: http://www.kongres.prc.krakow.pl

Kongres będzie okazją do podsumowania 15 lat działalności Polskiej Rady Resuscytacji w kontekście medycyny ratunkowej, ratownictwa medycznego oraz medycyny katastrof, a także szansą na określenia kierunków dalszego rozwoju tych dziedzin medycyny w naszym kraju. Renomowani wykładowcy wystąpią w sesjach: medycyny katastrof z pokazem działań ratunkowych w zagrożeniu terrorystycznym, sesji ratownictwa medycznego, resuscytacji przedszpitalnej, wybranych problemów i kontrowersji w zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci, etyki i prawa w resuscytacji, a także postępów w rozpoznawaniu śmierci mózgu i kwalifikacji do pobrania narządów w celu transplantacji oraz nauczanie resuscytacji dorosłych i dzieci. Równolegle do obrad odbędzie się Dzień Instruktorski instruktorów Europejskiej Rady Resuscytacji oraz warsztaty USG, mechanicznego wspomaganie krążenia w przypadku NZK, symulacji transportu w mechanicznej kompresji, zakładania dostępów doszpikowych oraz planowania działań w trakcie resuscytacjii.
VII Kongres Polskiej Rady Resuscytacji w Krakowie odbędzie się pod honorowym patronatem prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. Grodzickiego.


Powrót