Wykłady w bibliotece Kliniki Hematologii SU


Data: 5.02.2018 r.
Czas: 16.00
Miejsce: sala biblioteczna Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, ul. Kopernika 17
Organizator: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Katedra i Klinika Hematologii UJ CM, Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka

W programie spotkania wykłady:
  • dr med. Dariusz Woszczyk, Oddział Hematologii i Onkologii Hematologicznej, Szpital Wojewódzki w Opolu – Zastosowanie sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w hematologii; implikacje diagnostyczne i terapeutyczne (25 minut)
  • lek. med. Daniel Płomiński, O/K Chirurgii Ogólnej, Ortopedii i Obrażeń Wielonarządowych CUMRiK, Szpital Uniwersytecki Kraków – Zabiegi neuroortopedyczne u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym (25 minut)
Spotkanie poprowadzą dr hab. Artur Jurczyszyn oraz prof. Aleksander B. Skotnicki.


Powrót