O co walczą młodzi lekarze? – dyskusja panelowa


Data: 12.01.2018 r.
Czas: 18:30
Miejsce: Aula Collegium Nowodworskiego, ul. Anny 12, Kraków
Organizator: Studenckie Koło Naukowe Humanistyki w Medycynie UJ CM
Szczegółowe informacje: http://www.facebook.com/events/2047930702151083/

Będzie to prawdopodobnie pierwszy tego typu panel poruszający zagadnienia, które stały się przyczyną protestów młodych lekarzy. Ponieważ prawo dostępu do opieki zdrowotnej jest dobrem przynależącym każdemu człowiekowi oraz ze względu na niepokój, jaki wzbudza obecne funkcjonowanie służby zdrowia, zamiarem organizatora wydarzenia jest uzupełnienie deficytu faktów dotyczących poruszanego zagadnienia. Podczas dyskusji podjęty zostanie temat organizacji systemu opieki zdrowotnej w Polsce, z akcentem na te aspekty funkcjonowania aparatu służby zdrowia, które zarówno z perspektywy społecznej, jak i humanistycznej wymagają usprawnienia lub niezwłocznej reformy.
Do udziału w dyskusji zaproszono ekspertów w odpowiednich sektorach systemu opieki zdrowotnej, których osobiste doświadczenie oraz dorobek życia wzajemnie się uzupełniają, dając obiektywny obraz medycznej rzeczywistości. Będą wśród nich lekarze, kierownicy klinik, dyrektorzy szpitali, przedstawiciele Izby Lekarskiej, Porozumienia Rezydentów OZZL oraz dziennikarze.
Organizację konferencji wspierają opiekunowie SKN Humanistyki w Medycynie UJ CM – prof. Stanisław Kwiatkowski oraz prof. Ryszard W. Gryglewski. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Tomasz Grodzicki.


Powrót