Sympozjum "Ból i cierpienie"


Data: 13-14.01.2018 r.
Miejsce: Dom Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, ul. Radziwiłłowska 4, Kościół Sióstr Duchaczek pw. św. Tomasza, ul. Szpitalna 12
Organizator: Katedra Historii Medycyny UJ CM, Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskie Towarzystwo Miłośników Historii Medycyny, Polskie Towarzystwo Badania Bólu
Szczegółowe informacje: http://www.cierpienie.confer.uj.edu.pl

To już kolejne spotkanie z cyklu corocznych sympozjów organizowanych w Krakowie w drugim tygodniu stycznia.
Zagadnienia poruszone podczas tegorocznego spotkania to m.in.:
Jak nowoczesne technologie wpływają na rozumienie bólu i cierpienia;
Dylematy terapii daremnej;
Zdarzenia niepożądane w medycynie jako przyczyna bólu i cierpienia;
Metody medycyny tradycyjnej we współczesnym leczeniu bólu.

W planach spotkania również sesja plakatowa.

Wstęp na sympozjum jest wolny.


Powrót