UJ dla Krakowa: spotkanie poświęcone zanieczyszczeniu powietrza


Data: 18.01.2018 r.
Czas: 18.00
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, Cafe Nauka
Szczegółowe informacje: https://www.facebook.com/events/370782160051650

Pierwsze z serii wydarzeń pod wspólną nazwą „UJ dla Krakowa”. W ramach cyklu odbywać się będą wykłady połączone z dyskusją, podczas których prelegenci – naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w formie popularnonaukowych prezentacji mówić będą o takich zagadnieniach jak smog, klimat miasta, bezpieczeństwo stosowania leków, współczesna diagnostyka promieniowaniem jądrowym, bezpieczeństwo w mieście.
Tematem inauguracyjnego spotkanie będzie "Zanieczyszczenie powietrza w Krakowie – klimat, analiza pyłów, skutki zdrowotne".
Tablice informacyjne, aplikacje na telefon, punkty pomiarowe – coraz więcej osób śledzi stan zanieczyszczenia powietrza. I choć problem ten nie dotyczy tylko Krakowa, to wyjątkowo, położenie miasta i związany z tym klimat, powodują szybki wzrostu stężenia i utrzymywania się zanieczyszczenia przez długi czas. Dlaczego klimat Krakowa jest taki specyficzny? Co znajduje się w zanieczyszczonym powietrzu, jaki jest jego skład i źródło pochodzenia? Co właściwie oznaczają podawane przez stacje pomiarowe skróty PM10 czy PM0,1? I kolejne pytania, które nasuwają się niemal automatycznie: jaki wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczenie powietrza? W jaki sposób dostaje się do naszego organizmu? Na te i wiele innych kwestii odpowiedzą naukowcy, którzy podczas spotkania przedstawią także wyniki prac badawczych dotyczących zanieczyszczenie powietrza.
Udział wezmą:
– dr hab. Anita Bokwa – klimatolog, adiunkt w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej (Wydział Geografii i Geologii UJ), zajmuje się badaniami z zakresu klimatu miasta, bioklimatologii, mikroklimatologii, klimatologii historycznej, edukacji przyrodniczej, autorka ponad 100 publikacji naukowych;
– prof. dr hab. Marek Michalik – geolog, pracuje w Instytucie Nauk Geologicznych (Wydział Geografii i Geologii UJ), zajmuje się badaniami z zakresu mineralogii, petrologii, geochemii, aerozolii, problemów zanieczyszczenia środowiska, możliwościami wykorzystania odpadów przemysłowych;
– dr hab. n. med. Ewa Konduracka, prof. UJ – lekarz, pracuje w Instytucie Kardiologii (Wydział Lekarski UJ CM); Moderatorem spotkania będzie redaktor Dominika Wantuch z „Gazety Wyborczej” w Krakowie, zajmująca się m.in. problematyką smogu.
Po trwającym około godziny wykładzie, uczestnicy będą mieli możliwość zadania pytań prowadzącym.

Wstęp wolny.


Powrót