V Krakowskie Gry Symulacyjne


Data: 17.03.2018 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM, ul. św. Łazarza 16, Kraków
Organizator: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM.
Szczegółowe informacje: http://www.facebook.com/events/848636011986093/

Krakowskie Gry Symulacyjne to eliminacyjny etap ogólnopolskich zawodów SimChelenge 2017 służący sprawdzeniu, jak studenci radzą sobie w pracy w zespole – pełniąc rolę jego kierownika lub członka – którego zadaniem jest udzielenie pomocy pacjentowi w stanie zagrożenia życia i jednoczesne konkurowanie z innymi drużynami.
Zgodnie z zasadami KGS, każdy zespół musi składać się z pięciu osób będących studentami kierunków medycznych, w tym co najmniej jednego studenta kierunku lekarskiego.
Scenariusze wykorzystywane w trakcie zawodów wymagają zaangażowania całego zespołu, dlatego tak ważne są: efektywna komunikacja, właściwe planowanie działań czy skuteczne wykorzystanie dostępnych zasobów.


Powrót