Międzynarodowa konferencja: "New frontiers in regeneration therapies"


Data: 14-15.09.2018 r.
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33, Kraków
Organizator: Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w partnerstwie z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II, Polskim Bankiem Komórek Macierzystych SA, Jagiellońskim Centrum Innowacji sp. z o.o., Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach
Szczegółowe informacje: http://www.circulate.cm-uj.krakow.pl/

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce wykorzystania terapii komórkowych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego „New frontiers in regeneration therapies from Advanced Therapy Medicinal Products ( ATMP) through imaging to clinical outcome” skierowana jest do środowisk naukowych, a także biznesowych zajmujących się tematyką komórkową oraz wykorzystaniem najnowszych osiągnieć technologicznych w medycynie. Ma na celu integrację tych środowisk, a także stworzenie forum dyskusji oraz popularyzacji nauki poprzez prezentację badań, osiągnięć naukowych i wiedzy w zakresie w takich dziedzin jak kardiologia, medycyna regeneracyjna i obrazowanie.

Słuchaczom proponujemy ciekawy program, który kompleksowo przybliży problematykę badań nad komórkami macierzystymi oraz możliwościami ich wykorzystania w leczeniu.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli prelegenci, wybitni eksperci w swoich dziedzinach, m.in. z Belgii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Norwegii, USA. Konferencja będzie obfitować w wiele ciekawych i ważnych doniesień naukowych.

Rejestracja na konferencję będzie możliwa do 15 sierpnia 2018 na stronie - http://www.circulate.cm-uj.krakow.pl.

Uczestnicy planujący przedstawić referat lub wziąć udział w sesji plakatowej proszeni są o przesłanie treści do 15 lipca 2018 na adres circulate@cm-uj.krakow.pl.


Powrót