VIII Konferencja Doktorantów UJ CM


Data: 19.05.2018 r.
Miejsce: Zespół Dydaktyczno-Biblioteczny, Kampus 600-lecia Odnowienia UJ, ul. Gronostajowa 7, Kraków
Organizator: dziekanat Wydziału Lekarskiego we współpracy z doktorantami wydziałów: lekarskiego, farmaceutycznego, chemii oraz nauk o zdrowiu.
Szczegółowe informacje: http://www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl

Spotkanie skierowane jest doktorantów wszystkich wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w szczególności do osób zainteresowanych integracją prowadzonych przez nich badań naukowych z naukami medycznymi oraz interdyscyplinarnymi projektami badawczymi.
Abstrakty należy zgłaszać do 28 marca 2018 r. poprzez formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie www.doktorancka.cm-uj.krakow.pl
Podobnie jak w latach ubiegłych, najlepsze prace zostaną zaprezentowane na Konferencji Doktorantów i mogą zostać opublikowane w czasopiśmie Folia Medica Cracoviensia. Przewidujemy również nagrody książkowe.
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Powrót