2nd International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences


Data: 21-23.09.2018 r.
Miejsce: Poprad, Słowacja
Organizator: Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział Nauk o Zdrowiu, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Szczegółowe informacje: http://www.icpms-poprad.peryskop.h2.pl

Celem konferencji będzie prezentacja prac naukowych oraz wyników badań i najnowszych zagadnień metodologicznych dotyczących potencjalnie toksycznych składników leków, produktów spożywczych, suplementów diety i innych produktów farmaceutycznych stosowanych w medycynie, higienie oraz kosmetologii, a także wpływu skażenia powietrza i wody oraz innych czynników środowiskowych na stan zdrowia człowieka i postępy najnowszych badań nad ich rolą w patomechanizmach różnych schorzeń człowieka.
Spotkanie skierowane jest zarówno do przedstawicieli różnych dyscyplin medycznych, farmaceutycznych biologicznych i szeroko pojętych nauk o zdrowiu, w tym również do studentów.
Konferencja została objęta honorowym patronatem prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego.


Powrót