Farmakoterapia bólu – kongres PTSF


Data: 20-23.09.2018 r.
Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji UJ CM, Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji

Kongres PTSF to cykliczne wydarzenie, którego celem jest rozwój i podnoszenie kompetencji studentów oraz magistrów farmacji. Wydarzenie to cieszy się rokrocznie wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników z całej Polski. W tym roku organizatorzy zdecydowali się skoncentrować na zagadnieniach związanych z farmakoterapią bólu. Problem ten, z racji dużej powszechności i ciągłego rozwoju terapii stosowanych w leczeniu bólu, wydaje się szczególnie godny uwagi dla wśród przyszłych farmaceutów.
Trwający trzy dni moduł konferencyjny będzie się składał z części wykładowej, panelu warsztatów będących tematyczną kontynuacją wykładów oraz konkursu prac naukowych, podczas których studenci farmacji będą mieli okazję zaprezentować wyniki swoich prac badawczych.
Konferencja została objęta patronatem prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza Grodzickiego.


Powrót