Podkrakowskie wycieczki rowerowe – rowerowa Wisła


Data: 23.06.2018 r.
Miejsce: okolice Krakowa
Organizator: Biuro Sportu UJ
Szczegółowe informacje: http://www.bs.uj.edu.pl/projekty-2017/2018/podkrakowskie-wycieczki-rowerowe

Rowerowy projekt w ofercie Biura Sportu UJ skierowany jest do pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i ich najbliższych rodzin. Celem jest promocja turystyki rowerowej i aktywizacja pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także poznanie atrakcji turystycznych podkrakowskich gmin.
Każda wycieczka odbywa się pod opieką instruktora turystyki rowerowej, prowadzona jest szlakami rowerowo-pieszymi oraz drogami utwardzonymi o małym natężeniu ruchu. Profil tras ma charakter rekreacyjny, stworzony jest tak, aby każdy uczestnik cieszył się aktywnością fizyczną, odkrył walory turystyczno-krajobrazowe obszaru, a także poznał ich historię, tradycję i kulturę. W trakcie wycieczki przewidziane są dodatkowe atrakcje, zwiedzanie obiektów o znaczącej wartości historycznej, muzeów czy też lekcje w plenerze. Trasy prowadzone są w taki sposób, aby umożliwić, w przypadku ewentualnych awarii sprzętu czy też problemów zdrowotnych, bezpieczny i szybki powrót do Krakowa z wykorzystaniem komunikacji publicznej (MPK, PKP, BUSy).


Powrót