Ultrasonografia w medycynie ratunkowej – konferencja


Data: 8-9.12.2018 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. św. Łazarza 16
Organizator: Zakład Dydaktyki Medycznej UJ CM
Szczegółowe informacje: http://usgzrm.com

 „Ultrasonografia w medycynie ratunkowe” to przedsięwzięcie o charakterze konferencji naukowo-szkoleniowej z zakresu ultrasonografii w medycynie ratunkowej. Celem spotkania jest podniesienie świadomości uczestników – praktyków oraz teoretyków z dziedziny medycyny ratunkowej – dotyczącej zastosowania ultrasonografii w stanach zagrożenia życia. – Chcemy zachęcić przedstawicieli środowiska akademickiego do implementacji i rozwoju tych zagadnień dla podniesienia jakości leczenia pacjentów, a także nowoczesnej edukacji medycznej – mówią organizatorzy.

W programie konferencji przewidziano wiele paneli szkoleniowo-dyskusyjnych:

 • wykorzystanie USG w Zespołach Ratownictwa Medycznego,
 • możliwości wykorzystania USG w warunkach HEMS,
 • ultrasonografia na SOR, intensywna terapia,
 • zabiegi pod kontrola USG,
 • ultrasonografia mobilna,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
 • zabezpieczenie drożności dróg oddechowych,
 • niewydolność oddechowa,
 • echokardiografia w stanach nagłych,
 • ocena pacjenta po urazie,
 • ultrasonografia w pediatrii,
 • dostępy donaczyniowe,
 • pacjent we wstrząsie,
 • pośrednia ocena wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, udary,
 • ultrasonografia w zdarzeniach masowych,
 • ultrasonografia w warunkach medycyny ekstremalnej,
 • ultrasonografia w edukacji medycznej.

Zaproszeni wykładowcy zaprezentują zagadnienia związane z zastosowaniem ultrasonografii w obszarze szeroko pojętej medycyny ratunkowej. Spotkanie będzie również stanowić – pierwszą w Polsce na tak dużą skalę – okazję do wymiany doświadczeń, poglądów, dyskusji oraz poszukiwania najlepszych rozwiązań dla ultrasonografii w diagnostyce pacjentów w stanach zagrożenia życia.

Konferencja skierowana jest do lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek i pielęgniarzy, a także przedstawicieli innych środowisk medycznych zainteresowanych tematem ultrasonografii w stanach zagrożenia życia, m.in. studentów kierunków medycznych.

 
Powrót