Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej


Data: 30.10.2018
Miejsce: Auditorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 33
Organizator: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie
Szczegółowe informacje: http://www.paliatywna.uj.edu.pl/

IV konferencja naukowa Opieka paliatywna i hospicyjna - medycyna, humanizm, wolontariat odbędzie się pod hasłem "Mniej znana rola w systemie opieki zdrowotnej". Wydarzenie, któremu patronuje rektor UJ prof. Wojciech Nowak, zbiega się w czasie z obchodzonym w połowie października Światowym Dniem Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Tym samym wpisuje się w misję edukacyjną uwrażliwiającą społeczeństwo na los ludzi chorych i cierpiących.

Ostatni okres życia, w którym nieuleczalnie chory człowiek może żyć do naturalnej śmierci bez bólu, z opanowanymi objawami towarzyszącymi chorobie, a rodzina może otrzymać wsparcie w trudnych chwilach, rodzi refleksję nad sensem życia, choroby i śmierci. Praktycy - lekarz, psycholog, pielęgniarka, wolontariusz - dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, osobistemu zaangażowaniu oraz ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji są osobami predysponowanymi do prowadzenia egzystencjalnych rozmów i komunikowania się z chorym i jego rodziną, co w przywołanej sytuacji jest potrzebne, a nawet konieczne. Przedstawiciele tych zawodów/powołań będą gośćmi konferencji, przyjmując rolę znakomitych wykładowców, którzy dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu i praktyce przekażą wiedzę przydatną każdemu w sytuacji grożącej utratą osoby bliskiej.

Podczas tegorocznej konferencji zostaną m.in. omówione następujące kwestie:

  • postępowanie w obrzękach w przebiegu zaawansowanych schorzeń,
  • czy i jak odstawić leki w ostatnim okresie życia,
  • rola pielęgniarek w łagodzeniu dolegliwości u chorych w zaawansowanym stadium chorób z zastosowaniem metod niefarmakologicznych,
  • dotyk jako forma komunikacji i wsparcia w opiece paliatywnej,
  • rehabilitacja oddechowa w opiece paliatywnej,
  • problemy etyczne w opiece nad pacjentami z SLA.

Konferencja ma charakter otwarty, a udział w niej jest bezpłatny. Skierowana jest do naukowców, ekspertów, praktyków, lekarzy, doktorantów, studentów, wolontariuszy, organizacji społecznych i pozarządowych oraz wszystkich zaangażowanych lub zainteresowanych opieką paliatywną i hospicyjną. Wydarzeniu towarzyszą warsztaty dotyczące komunikowania się z ludźmi chorymi i ich rodzinami.

Udział w konferencji oraz warsztatach wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy, którzy w nim wyrażą taką prośbę, otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a lekarzom zostanie przyznanych 8 punktów edukacyjnych za udział w konferencji oraz 1 punkt za udział w wybranym warsztacie.
Powrót