Sepsa - problem kliniczny i diagnostyczny


Data: 15.11.2018
Miejsce: aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, ul. Wielicka 265, Kraków
Organizator: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie-Prokocimiu
Szczegółowe informacje: http://smfp2018.symposium.pl/

W ostatnich latach obserwujemy gwałtowne narastanie oporności patogenów na dostępne leki. W kolejnych polskich szpitalach pojawiają się zakażenia szczepami, dla których nie mamy opcji terapeutycznej. Narasta liczba pacjentów, których nie można uratować. Pojawia się perspektywa epidemii/pandemii wywołanych opornymi patogenami. Niestety, wiedza ta bardzo wolno dociera do naszej świadomości. Już czas na połączenie sił mikrobiologów, farmaceutów i lekarzy, aby zapobiec narastaniu zakażeń szpitalnych i antybiotykooporności.

I Konferencja "Spotkania mikrobiologów i farmaceutów klinicznych z pediatrami" poświęcona zostanie sepsie, chorobie wywołanej przez zagrażające życiu zakażenie. Organizatorzy chcą omówić wszystkie aspekty związane z diagnostyką i terapią posocznicy, aby pogłębić wiedzę i przedyskutować rekomendowane standardy postępowania w tych naglących stanach. Interdyscyplinarne spotkania pozwalają na wypracowanie wspólnego języka w zakresie omawianego problemu, ułatwiają wzajemne zrozumienie i budują nowe kontakty.

Honorowy patronat nad konferencją objęli: prof. Janusz Skalski, dyrektor Instytutu Pediatrii oraz dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ, konsultant wojewódzki z dziedziny pediatrii.

Program konferencji
Powrót