Konferencja "Intensywna Wiosna 2019"


Data: 5-6.04.2019
Miejsce: Holiday Inn Kraków-Centrum, ul. Wielopole 4, Kraków
Szczegółowe informacje: http://www.intensywnawiosna.com/

Konferencja skierowana jest do anestezjologów oraz lekarzy innych specjalności zainteresowanych medycyną stanów krytycznych. Wśród zaproszonych wykładowców: Jean Louis Vincent, Antonio Pesenti, Maurizio Cecconi, Mervyn Singer,Xavier Monnet, Giacomo Bellani, Giacomo Graselli, Mikhail Kirov, Zsolt Molnar, Frank Brunkhorst, Martin Balik, Jan Benes, Nicholas Barrett, Thomas Mueller, Matthias Lubnow, Krzysztof Kusza, Radosław Owczuk, Zbigniew Rybicki, Waldemar Goździk, Wojciech Dąbrowski, Romuald Lango, Mirosław Czuczwar, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz,Agnieszka Misiewska-Kaczur, Janusz Andres, Jerzy Wordliczek, Miłosz Jankowski, Konstanty Szułdrzyński.

Podczas spotkania poruszanych będzie wiele interesujących tematów, w tym m.in. Sepsa, zakażenia, leczenie przeciwdrobnoustrojowe; Niewydolność krążenia, hemodynamika, monitorowanie; Niewydolność oddechowa, wentylacja mechaniczna i ECMO; Niewydolność nerek i CRRT; Bezpieczeństwo i komfort pacjenta; Płynoterapia i żywienie; Zagadnienia etyczne, granice terapii w OIT; Intensywna terapia w Polsce i Europe Środkowej.

Konferencja po raz pierwszy odbędzie się w innowacyjnej, znacznie bardziej interaktywnej formule pozwalającej na lepsze przyswojenie wiedzy łatwej do wdrożenia w codziennej pracy. Jak co roku proponujemy liczne warsztaty umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności przydatnych w intensywnej terapii.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Powrót