Forum Edukacji Medycznej 2019


Data: 7-9.05.2019
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16
Organizator: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, McMaster University, Polski Instytut Evidence Based Medicine, European Federation of Internal Medicine (EFIM), European Union of Medical Specialists (UEMS) i American College of Physicians (ACP).
Szczegółowe informacje: https://empendium.com/mef/polska-wersja/200465,zaproszenie-na-mef-2019

Forum to kontynuacja cyklicznych spotkań nauczycieli akademickich, które odbywają się w Krakowie od 2012 roku.

Do wygłoszenia wykładów zaproszono wybitnych polskich i zagranicznych wykładowców, którzy przedstawią najnowsze osiągniecia z zakresu edukacji medycznej.

Pierwszy dzień konferencji będzie prowadzony w języku polskim. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące przygotowania i organizacji egzaminów testowych, obiektywnych strukturyzowanych egzaminów klinicznych (OSCE) oraz prowadzenia zajęć dla studentów i personelu medycznego z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności.

Drugi dzień konferencji prowadzony będzie w języku angielskim z symultanicznym tłumaczeniem na język polski. Światowi eksperci z uczelni takich jak McMaster University, Harvard Kennedy School, Johns Hopkins School of Medicine, poruszą m.in. zagadnienia wpływu stresu na wyniki oceny, rozwiązywania konfliktów czy roli pacjentów jako nauczycieli w kształceniu personelu medycznego.

Konferencji będą towarzyszyć warsztaty pokonferencyjne, podczas których doświadczeni nauczyciele podzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami.

Program wydarzenia
Powrót