27. Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych


Data: 25-27.04.2019
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, ul. Łazarza 16
Organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM
Szczegółowe informacje: https://imsc2019-krakow.com.pl/

Udział w konferencji to doskonała okazja dla studentów z całego świata do prezentacji wyników badań i najnowszych osiągnięć. Wszystkie prace naukowe zostaną ocenione przez jury składające się z wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, a najlepsze - nagrodzone.

W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchania konstruktywnych opinii i sugestii oraz ciekawych dyskusji, będą też mogli uczestniczenia w warsztatach i wydarzeniach towarzyszacych. W programie przewidziane są sesje poświęcone m.in. chirurgii, pediatrii, radiologii, pediatrii czy psychiatrii. Wykład poświęcony operacjom rekonstrukcyjnym wygłosi dr hab. Anna Chrapusta, kierownik Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie. 
Powrót