Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego


Data: 17.05.2019
Miejsce: Mały Rynek w Krakowie
Organizator: I Oddział Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego SU, Oddział Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanychy zdrowym trybem życia i chcących dowiedzieć się o zagrożeniach, jakie niesie za sobą nadciśnienie tętnicze. Na Małym Rynku można będzie bezpłatnie zmierzyć ciśnienie i uzyskać informacje na temat niefarmakologicznego leczenia oraz zapobiegania nadciśnieniu i chorobom układu sercowo-naczyniowego. To kolejna edycja krakowskiego wydarzenia.

Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego obchodzony jest na całym świecie od 2005 roku. Inicjatorem jego organizacji jest Światowa Liga Nadciśnienia Tętniczego oraz Międzynarodowe Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego (International Society of Hypertension). Z tej okazji w różnych krajach i miastach 17 maja organizowane są wydarzenia i akcje społeczne, które mają uświadamiać mieszkańcom, jak poważne konsekwencje niesie ze sobą nieleczone nadciśnienie. Mają również zachęcać do podejmowania działań zapobiegających tej chorobie oraz zwiększających jej wykrywalność i podnoszących skuteczność jej leczenia.

W Polsce na nadciśnienie tętnicze choruje 31% społeczeństwa, czyli ok. 9 milionów osób (badania NATPOL-2011). Niestety jego wykrywalność nadal pozostaje zbyt niska − aż jedna trzecia osób z nadciśnieniem nie jest świadoma swojej choroby. Co więcej, chorzy z takim rozpoznaniem często nie podejmują leczenia lub rezygnują z niego.

Inicjatywa Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego SU w postaci obchodów w dniu 17 maja, wpisuje się w program działań Międzynarodowego Towarzystwa Nadciśnienia pt. „May Measurement Month” (Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego). Głównym celem jest propagowanie wiedzy o nadciśnieniu, znajomości własnych wartości ciśnienia tętniczego krwi oraz znajomości zasad prewencji chorób układu krążenia i niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia.

W ubiegłym roku zorganizowaliśmy kampanię informacyjną, a studenci Wydziału Lekarskiego UJ CM i lekarze specjaliści z I O/K Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego SU wykonywali pomiary ciśnienia tętniczego oraz udzielali porad na temat zapobiegania chorobom układu krążenia. Udzieliliśmy w tym dniu kilkuset porad i wykonaliśmy pomiary ciśnienia u prawie 500 osób, u wielu z nich stwierdziliśmy po raz pierwszy w życiu obecność podwyższonych wartości ciśnienia.

Akcja MMM okazała się ogromnym sukcesem i jest obecnie największą zorganizowaną kampanią dotyczącą przesiewowej oceny ciśnienia tętniczego na świecie. W czasie jej dwóch edycji w 2017 i 2018 roku wykonywano pomiary ciśnienia w ponad 100 krajach, łącznie do badania włączono ponad 2,7 miliona osób. Wyniki projektu MMM 18 opublikowano w prestiżowym European Heart Journal.

Zapraszamy również do odwiedzenia polskiej strony internetowej związanej z akcją „Maj Miesiącem Mierzenia ciśnienia tętniczego”: www.mmm19.pl
Powrót