Konferencja „Kompleksowa terapia pacjenta z nieswoistym zapaleniem jelit”


Data: 20.05.2017 r.
Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM, ul. św. Łazarza 16, Kraków
Organizator: Stowarzyszenie „Apetyt na życie”, Klinika Gastroenterologii i Hepatologii UJ CM, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Studenckie Koła Naukowe UJ CM
Szczegółowe informacje: http://bit.ly/2qoKwv0

Nieswoiste zapalenia jelit to grupa schorzeń układu pokarmowego, które dotykają coraz większą grupę chorych. Ich przewlekły charakter wymaga kompleksowego podejścia do leczenia wymagającego współpracy wielu specjalistów i wykorzystania stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

Konferencja będzie wyjątkową okazją, by posłuchać wykładów wielu znakomitych specjalistów. Zaproszeni prelegenci przedstawią najnowsze doniesienia i osiągnięcia z zakresu leczenia NZJ, a w szczególności:
- diagnostyki,
- chirurgii,
- żywienia klinicznego,
- opieki pielęgniarskiej,
- programów lekowych, w tym również obecnych i przyszłych terapii biologicznych.

Honorowy patronat nad konferencją objął Prorektor UJ ds. CM prof. Tomasz Grodzicki.


Powrót