Aktualności Powrót


2.12.2015


W Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego odbyło się posiedzenie naukowe, w czasie którego Dr Krzysztof Tomaszewski z Katedry Anatomii WL UJ CM odebrał nagrodę Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego im. prof. Marka Sycha za pracę doktorską w roku 2015. Nagrodzona praca nosi tytuł „Wapnienie płytki granicznej, okluzja naczyń odżywczych oraz rola białek odpowiedzialnych za przetwarzanie nieorganicznego pro fosforanu w chorobie degeneracyjnej szyjnych dysków międzykręgowych”, a jej promotorem jest prof. Jerzy A. Walocha, kierownik Katedry Anatomii WL UJ CM. Nagroda im. prof. Marka Sycha została ustanowiona przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie w celu uczczenia pamięci tego wybitnego lekarza, naukowca, wychowawcy młodej kadry lekarskiej i Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Podstawowym kryterium przyznania nagrody są wyróżniające postępy naukowo-badawcze lub dydaktyczne związane ze specjalizacją lub realizacją przewodu doktorskiego lub habilitacją.


Powrót