Aktualności Powrót


10.05.2017


W gronie młodych naukowców, którym Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała nagrody START znalazło się dwóch przedstawicieli Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum: Adrian Chrobak i Mateusz Hołda.  Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1152 kandydatów.

 

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia, reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Zamierzeniem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest bowiem wsparcie finansowe młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej oraz umożliwienie im pełnego poświęcenia się nauce.

Średni wiek laureatów tegorocznej, 25. edycji programu, wyniósł 28 lat, a 48 proc. nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu to około 35 lat).

W grupie stypendystów znalazło się w sumie 14 młodych badaczy z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Adrian Chrobak – medycyna kliniczna,
Mateusz Hołda – medycyna przedkliniczna,  
Grzegorz Blicharz – nauki prawne,
Łukasz Bola – psychologia,  
Mateusz Brela – chemia fizyczna, 
Hermina Cielas – literaturoznawstwo, 
Ariel Kamiński – biologia środowiska,  
Michalina Kmiecik – literaturoznawstwo,  
Jakub Ossowski – chemia fizyczna, 
Ewelina Pośpiech – antropologia,
Marta Ruda – językoznawstwo,
Kamil Ruszała – historia,  
Konrad Wojnowski – kulturoznawstwo,
Marcin Wysokiński – fizyka.

Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2800 osób.

Uroczystość wręczenia dyplomów odbędzie się 27 maja na Zamku Królewskim w Warszawie.


Powrót