Ogłoszenia


Oferta pracy w Dziale Spraw Osobowych UJ CM
19.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

31. edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki
19.10.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 18 października 2018 roku w sprawie: obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
19.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 16 października 2018 w sprawie: powołania Komisji ds. Sprzedaży celem przeprowadzenia sprzedaży składnika majątku UJ CM - spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego NMR wraz z autosamplerem, z jednostką sterującą i komputerem, w trybie przetargu pisemnego
17.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM-przedłużenie terminu
11.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 21 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 15 października 2018 roku w sprawie:bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników
15.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Zaopatrzenia UJ CM
26.09.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Program im. Wilhelminy Iwanowskiej - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
11.10.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Spraw Osobowych UJ CM
10.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 23 Prorektora UJ ds. CM z 1 października 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach programu Start FnP
25.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Pismo okólne nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 24 września 2018 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w  roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
25.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Wymiana bilateralna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Włoch (Canaletto)
24.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy językowe
24.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 19 września 2018 roku w sprawie: procedury planowania inwestycji i remontów
20.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków na stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy we Francji
19.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków do konkursu "Era Chairs" w ramach programu Horyzont 2020
18.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
17.09.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora UJ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UJ CM w 2018 roku
14.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 12 września 2018 roku w sprawie: weryfikacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
13.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM