Ogłoszenia


Ogłoszenie Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM
29.01.2018 - Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM

Komunikat nr 5 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 26 stycznia 2018 roku
26.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji UJ CM

Komunikat nr 4 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 26 stycznia 2018 roku
26.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji UJ CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ ds. CM z 25 stycznia 2018 roku
25.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ ds. CM z  25 stycznia 2018 roku
25.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 19 stycznia 2018 roku
22.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w konkursie organizowanym przez konsorcjum JPI AMR przy współudziale NCN
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie możliwości prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 17 stycznia 2018 roku
17.01.2018 - Dział Zaopatrzenia

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 15 stycznia 2018 roku
16.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 12 stycznia 2018 roku
15.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ CM z 10 stycznia 2018 roku
11.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Informacja Działu Zaopatrzenia ws. poszerzenia oferty komputerów przenośnych
10.01.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ CM z 8 stycznia 2018 roku
08.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Finansowy i Ewidencji Majątku UJ CM

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych UJ CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 3/2017
20.12.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Komunikat nr 39 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: udziału w programie MultiSport
19.12.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM