Ogłoszenia


Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Klinice Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "Profilaktyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc" - POWER 2014-2020
20.06.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zbliżający się termin otwarcia międzynarodowego sympozjum diabetologicznego w Krakowie - możliwość nieodpłatnej rejestracji
04.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przetarg pisemny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie przy: ul. Racławickiej 9A, ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16, ul. Grzegórzeckiej 22
04.06.2018 - Dział Zarządzania Majątkiem

Decyzja nr 10 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 30 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaż trzech nieruchomości
01.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego w Zakładzie Radioligandów Katedry Farmakobiologii na Wydziale Farmacji
01.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej"
29.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze
29.05.2018 - Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM

Komunikat nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 28 maja 2018 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019
29.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku
29.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 28 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, objętej KW nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej
28.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Możliwość aplikowania na granty badawcze i szkoleniowe fundowane przez FEMS
25.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej