Ogłoszenia


Komunikat nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zawieszenia wykonywania porozumienia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom UJ przechodzącym na emeryturę, w odniesieniu do pracowników UJ CM
28.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM
27.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 1/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, które weszły w życie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. związanych z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
23.02.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2016 r. na służbowe adresy mailowe
21.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Obiektu Dydaktycznego UJ CM mieszczącego się przy ul. Badurskiego 19
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (z późn. zm.)
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM
16.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

1 Edycja konkursu MINIATURA ogłoszonego przez NCN
20.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia
08.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie składania przez pracownika UJ CM oświadczenia upoważniającego jednostkę naukową UJ CM do zaliczenia do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, na potrzeby wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową i ustalenia algorytmu podziału przyznanych środków
08.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (1)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (4)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (3)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (2)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
06.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

VIII edycja konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER
31.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
27.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 23 lutego 2017 r.
26.01.2017 - Dział Kliniczny UJ CM

Komunikat nr 4/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. dotyczących działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
25.01.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM