Ogłoszenia


Decyzja nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu Monitorującego realizację programu wieloletniego "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie dotyczące szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
21.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w ramach realizacji projektu badawczego na Wydziale Lekarskim UJ CM
21.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów
16.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zmiana siedziby Zespołu ds. Socjalnych Działu Spraw Osobowych CM
16.06.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Lekarskim w ramach realizacji projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki
14.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 13 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM
14.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 23 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2017/2018
13.06.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM
13.06.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Warunki kontynuowania doświadczeń na zwierzętach objętych zgodami LKE wydanymi w oparciu o uchylone przepisy z roku 2005
13.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 22 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zasad opisywania dokumentów potwierdzających zakup
07.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku do NCN
07.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych
06.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Lekarskim
05.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zmiana siedziby Działu Zarządzania Majątkiem i Sekcji Administrowania Nieruchomościami
25.05.2017 - Dział Zarządzania Majątkiem CM

Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
24.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 marca 2017: OPUS 13 , PRELUDIUM 13
23.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 21 Prorektora UJ CM z dnia 23 maja 2017 roku wprowadzenia "Zasad postępowania przy wydawaniu aktów wewnętrznych UJ CM"
23.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM