Ogłoszenia


Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 17 stycznia 2018 roku
17.01.2018 - Dział Zaopatrzenia

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 15 stycznia 2018 roku
16.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 12 stycznia 2018 roku
15.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ CM z 10 stycznia 2018 roku
11.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Informacja Działu Zaopatrzenia ws. poszerzenia oferty komputerów przenośnych
10.01.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ CM z 8 stycznia 2018 roku
08.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Finansowy i Ewidencji Majątku UJ CM

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych UJ CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 3/2017
20.12.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Komunikat nr 39 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: udziału w programie MultiSport
19.12.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupu materiałów biurowych
18.12.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Komunikat nr 38 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 18 grudnia 2017 roku
18.12.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Prorektora UJ CM z dnia 12 grudnia 2017 roku
13.12.2017 - Dział Kliniczny UJ CM

Komunikat nr 36 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 12 grudnia 2017 roku
12.12.2017 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
07.12.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 35 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 4 grudnia 2017 roku
05.12.2017 - Inspektorat BHP UJ

Decyzja nr 20 Prorektora UJ CM z dnia 4 grudnia 2017 roku
04.12.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 34 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum z dnia 4 grudnia 2017 roku
04.12.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Informacja Działu Zaopatrzenia UJ CM ws. realizowania zakupów zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargów nieograniczonych
04.12.2017 - Dział Zaopatrzenia CM