Ogłoszenia


Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2017
05.05.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 18 maja 2017 r.
04.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Utrudnienia w pracy Działu Zaopatrzenia
04.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stanowsko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 6 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do przeglądu drabin przenośnych
28.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2017
28.04.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2017
26.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM
26.04.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM
24.04.2017 - Dział Zarządzania Majątkiem CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
07.04.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Wprowadzenie Formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum
06.04.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Szkolenie z zakresu obsługi butli ciśnieniowych
06.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Obowiązek zapewnienia apteczek pierwszej pomocy z odpowiednim wyposażeniem
06.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Zasad planowania i prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt w UJ CM
03.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 16 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zakupu towarów poza granicami kraju realizowanych przez jednostki UJ CM
03.04.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Oferta pracy w Dziale Zarządzania Majątkiem UJ CM
03.04.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 5 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Bezpłatna aplikacja wspomagająca rehabilitację afatyków - AFAST
28.03.2017 - Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej SESAM 2017
22.03.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Zaproszenie na warsztaty "aspekty finansowo-administracyjne w Horyzoncie 2020- co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt"
16.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM