Ogłoszenia


Decyzja nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 23 maja 2017 roku
23.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 20 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie konsultacji Standardowych Procedur Postępowania (SOP) w badaniach klinicznych produktów leczniczych dla których UJ CM jest Sponsorem
22.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 20 czerwca 2017 r.
22.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2018
19.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Utrudnienia w pracy Działu Zaopatrzenia
17.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta kursu "Development of Traditional Chinese Medicine (TCM) in clinical practice and research" w Chinach
15.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Prorektora UJ CM z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany na stanowisku zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum
11.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 11 maja 2017 roku obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
11.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ CM z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej UJ CM
09.05.2017 - Dział Księgowości i Rozliczeń

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii na Wydziale Lekarskim
08.05.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2017
05.05.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 18 maja 2017 r.
04.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Utrudnienia w pracy Działu Zaopatrzenia
04.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stanowsko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym
28.04.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Decyzja nr 6 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu do przeglądu drabin przenośnych
28.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2017
28.04.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2017
26.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM
26.04.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM
24.04.2017 - Dział Zarządzania Majątkiem CM