Ogłoszenia


Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w UJ CM regulaminu wynagradzania
13.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
09.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników CM niebędących nauczycielami akademickimi
09.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 12 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie korzystania z kont pocztowych w domenie uj.edu.pl
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 11 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie udzielania informacji publicznej
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie obowiązku składania upoważnień do odbioru przesyłek pocztowych
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
03.03.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność UJ CM w Krakowie.
01.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zawieszenia wykonywania porozumienia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom UJ przechodzącym na emeryturę, w odniesieniu do pracowników UJ CM
28.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM
27.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 1/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, które weszły w życie w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 15 lutego 2017 r. związanych z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
23.02.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Komunikat nr 8 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2016 r. na służbowe adresy mailowe
21.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany nazwy Obiektu Dydaktycznego UJ CM mieszczącego się przy ul. Badurskiego 19
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ CM z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (z późn. zm.)
17.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie rozwiązania umowy na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych UJ CM
16.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

1 Edycja konkursu MINIATURA ogłoszonego przez NCN
20.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego oraz Regulaminu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia
08.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie składania przez pracownika UJ CM oświadczenia upoważniającego jednostkę naukową UJ CM do zaliczenia do liczby osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych, na potrzeby wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową i ustalenia algorytmu podziału przyznanych środków
08.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (1)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM