Ogłoszenia


Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
06.10.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
05.10.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
04.10.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Ogłoszenie Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM w sprawie zmiany operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności GSM dla UJ CM
26.09.2017 - Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ - CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ - CM
26.09.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Zarządzenie nr 17 Prorektora UJ CM z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego UJ CM w Krakowie przy ul. Badurskiego
25.09.2017 - Dział Zarządzania Majątkiem CM

Oferta pracy w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego
15.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM
13.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2017 roku
12.09.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie o naborze dotyczącym przyznania pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2017/2018
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Uzupełnienie i zmiana ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze.
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przedłużenie rekrutacji na szkolenia z zaawansowanej komunikacji medycznej.
05.09.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs podstaw komunikacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowany w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.09.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu dodatkowej rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowanych w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
31.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na zaawansowane kursy komunikacji medycznej
30.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Pismo okólne nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018 w UJ CM
29.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM
28.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na kurs podstaw komunikacji medycznej
28.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
23.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej