Ogłoszenia


Warsztaty "Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych" (4. edycja) - 21 lutego 2017 r.
23.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie likwidacji zespołu w zakresie inwestycji pn: "Budowa Centrum Dydaktyczno - Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum"
18.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z  pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
18.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Termin i sposób składania sprawozdań indywidualnych za rok 2016 z wykonania projektów finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na rozwój młodych naukowców
17.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 3 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
17.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego - w wymiarze pełnego etatu - dla osoby ze stopniem naukowym doktora (post-doc) w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
13.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Decyzja nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedur służących prawidłowej realizacji projektów naukowych w UJ CM
12.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
11.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu SONATA BIS finansowanego przez NCN - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
11.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Farmakodynamiki
10.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie: zaliczek stałych na rok 2017.
09.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i realizacji projektu "Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim"
09.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

BÓL i CIERPIENIE - 14-15 stycznia 2017 (sobota-niedziela)... WSTĘP WOLNY...
07.01.2017 - Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 3 stycznia 2017 roku w sprawie: poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
03.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konsultacje społeczne w zakresie potrzeb informacyjnych związanych ze spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku
28.12.2016 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 39 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: udziału w programie MultiSport
22.12.2016 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rejestracja na Warsztaty KNOW - Badania kliniczne produktów leczniczych w ujęciu praktycznym.
14.12.2016 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rejestracja na Warsztaty KNOW - Podstawy etyczne prowadzenia badań naukowych. Jak prawidłowo przygotować wniosek do Komisji Bioetycznej.
14.12.2016 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na staż szkoleniowy z zakresu edukacji medycznej na Uniwersytecie w Maastricht dla kadry dydaktycznej UJ CM
07.12.2016 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Konkurs na stanowisko naukowo-techniczne w grancie OPUS Narodowego Centrum Nauki
01.12.2016 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM