Ogłoszenia


Komunikat nr 37 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie 50% kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich
01.12.2016 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
30.11.2016 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 36 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników
24.11.2016 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego dla osoby ze stopniem naukowym doktora (post-doc) w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS - Zakład Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej
23.11.2016 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Decyzja nr 27 Prorektora UJ CM z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie powołania Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy w UJ CM
23.11.2016 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 35 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie stypendiów oferowanych przez The University of Edinburgh College of Medicine and Veterinary Medicine
22.11.2016 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu Erasmus + na rok 2017
17.11.2016 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Informacja dla organizacji i kół studenckich UJCM
18.11.2016 - Dział Zarządzania Majątkiem CM

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego dla osoby ze stopniem naukowym doktora (post-doc) w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS - Wydział Lekarski
17.11.2016 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie zakupów materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących przeznaczonych do działalności dydaktycznej i administracyjnej
16.11.2016 - Dział Zaopatrzenia CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Farmakobiologii
15.11.2016 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
09.11.2016 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat Głównego Specjalisty kierującego Działem Księgowości i Rozliczeń z dnia 31.10.2016 roku w sprawie konieczności wypełniania wszystkich pól w formularzach umów o dzieło oraz umów o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
31.10.2016 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Komunikat nr 32 Prorektora UJ CM z dnia 28 października 2016 roku w sprawie zmiany na stanowisku zastępcy kwestora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
28.10.2016 - Biuro Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum

Komunikat nr 31 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 26 października 2016 roku w sprawie zgłaszania wypadku przy pracy
27.10.2016 - Inspektorat BHP UJ

Sesja naukowo-wspomnieniowa poświęcona śp. dr hab. Katarzynie Kulig, prof. UJ
25.10.2016 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
25.10.2016 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 18 października 2016 roku w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum z osobami fizycznymi
20.10.2016 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 2/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.07.2016 r. do 30.09.2016 r. dotyczących działalności UJ CM
17.10.2016 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Komunikat nr 2 Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM z dnia 14 października 2016 r.
17.10.2016 - Biuro Prorektora UJ ds. Collegium Medicum