Ogłoszenia


Oferta pracy w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie o naborze dotyczącym przyznania pomocy materialnej dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2017/2018
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Uzupełnienie i zmiana ogłoszenia o przetargu pisemnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki niezabudowanej nr 149 obr. 60 jedn. ewid. Podgórze.
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przedłużenie rekrutacji na szkolenia z zaawansowanej komunikacji medycznej.
05.09.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kurs podstaw komunikacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowany w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.09.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu dodatkowej rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, realizowanych w ramach projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
31.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na zaawansowane kursy komunikacji medycznej
30.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Pismo okólne nr 3 Prorektora UJ CM z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w roku akademickim 2017/2018 w UJ CM
29.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na kursy instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM
28.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na kurs podstaw komunikacji medycznej
28.08.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
23.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 16 Prorektora UJ CM z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przydzielania i używania przez pracowników ubioru służbowego
16.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 15 Prorektora UJ CM z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym
16.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
11.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
03.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w ramach realizacji projektu badawczego SONATA-BIS na Wydziale Lekarskim UJ CM
02.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

IV edycja spotkań brokerskich "Meet in Italy for Life Sciences" w Turynie
31.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
31.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie działań pracowników UJ CM w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
26.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ CM
25.07.2017 - Dział Zaopatrzenia CM