Ogłoszenia


Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (4)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (3)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Chemii Farmaceutycznej (2)
07.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
06.02.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

VIII edycja konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER
31.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
27.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 23 lutego 2017 r.
26.01.2017 - Dział Kliniczny UJ CM

Komunikat nr 4/2016 zawierający wykaz aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia, w okresie od 01.10.2016 r. do 31.12.2016 r. dotyczących działalności Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
25.01.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Warsztaty "Wprowadzenie do metodologii opracowywania przeglądów systematycznych" (4. edycja) - 21 lutego 2017 r.
23.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 3 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie likwidacji zespołu w zakresie inwestycji pn: "Budowa Centrum Dydaktyczno - Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum"
18.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2016 z dnia 15.07.2016 r. w sprawie odpłatności za korzystanie z  pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
18.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Termin i sposób składania sprawozdań indywidualnych za rok 2016 z wykonania projektów finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na rozwój młodych naukowców
17.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 3 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych
17.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego - w wymiarze pełnego etatu - dla osoby ze stopniem naukowym doktora (post-doc) w ramach realizacji projektu badawczego NCN OPUS - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
13.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Decyzja nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania procedur służących prawidłowej realizacji projektów naukowych w UJ CM
12.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu OPUS finansowanego przez NCN - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
11.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu SONATA BIS finansowanego przez NCN - Wydział Lekarski UJ CM, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii
11.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu finansowanego przez NCN - Wydział Farmaceutyczny UJ CM, Katedra Farmakodynamiki
10.01.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie: zaliczek stałych na rok 2017.
09.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z dnia 5 stycznia 2017 w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania i realizacji projektu "Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim"
09.01.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM