Ogłoszenia


Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
07.04.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Wprowadzenie Formularza poszukiwania źródeł finansowania projektu w Uniwersytecie Jagiellońskim-Collegium Medicum
06.04.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Szkolenie z zakresu obsługi butli ciśnieniowych
06.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Obowiązek zapewnienia apteczek pierwszej pomocy z odpowiednim wyposażeniem
06.04.2017 - Inspektorat BHP UJ

Zarządzenie nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 03 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum Zasad planowania i prowadzenia eksperymentów z wykorzystaniem zwierząt w UJ CM
03.04.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat nr 16 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 3 kwietnia 2017 roku w sprawie zakupu towarów poza granicami kraju realizowanych przez jednostki UJ CM
03.04.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Oferta pracy w Dziale Zarządzania Majątkiem UJ CM
03.04.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 5 Zastępcy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej
29.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Bezpłatna aplikacja wspomagająca rehabilitację afatyków - AFAST
28.03.2017 - Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej SESAM 2017
22.03.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Zaproszenie na warsztaty "aspekty finansowo-administracyjne w Horyzoncie 2020- co trzeba wiedzieć żeby prawidłowo skalkulować budżet, zrealizować i rozliczyć projekt"
16.03.2017 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie wprowadzenia w UJ CM regulaminu wynagradzania
13.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
09.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników CM niebędących nauczycielami akademickimi
09.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 12 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie korzystania z kont pocztowych w domenie uj.edu.pl
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 11 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie udzielania informacji publicznej
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie obowiązku składania upoważnień do odbioru przesyłek pocztowych
06.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
03.03.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Zarządzenie nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność UJ CM w Krakowie.
01.03.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zawieszenia wykonywania porozumienia z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom UJ przechodzącym na emeryturę, w odniesieniu do pracowników UJ CM
28.02.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM