Ogłoszenia


Zarządzenie nr 16 Prorektora UJ CM z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przydzielania i używania przez pracowników ubioru służbowego
16.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 15 Prorektora UJ CM z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym
16.08.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
11.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Lekarskim UJ CM
03.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w ramach realizacji projektu badawczego SONATA-BIS na Wydziale Lekarskim UJ CM
02.08.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

IV edycja spotkań brokerskich "Meet in Italy for Life Sciences" w Turynie
31.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w ramach realizacji projektu badawczego OPUS na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
31.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie działań pracowników UJ CM w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
26.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ CM
25.07.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
25.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów
24.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zamówień Publicznych UJ CM z dnia 21 lipca 2017 roku w  sprawie: procedury komunikacji i obiegu informacji w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
21.07.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 19 lipca 2017 roku
19.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych
13.07.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Możliwość dofinansowania działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
13.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zaproszenie MEN do składania wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego
13.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w 26. edycji konkursów NCN
12.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 26 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim UJ CM przez osoby niebędące studentami/doktorantami UJ CM i UJ
07.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 14 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zasad sprawowania bezpośredniego nadzoru nad praktycznym nauczaniem klinicznym na VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM od roku akademickiego 2017/2018.
06.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego
06.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM