Ogłoszenia


Zarządzenie nr 5 Prorektora UJ ds. CM z 25 stycznia 2018 roku
25.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 4 Prorektora UJ ds. CM z  25 stycznia 2018 roku
25.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat dotyczący terminu i sposobu składania sprawozdań indywidualnych za rok 2017 z wykonania projektów finansowanych z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego oraz z dotacji na rozwój młodych naukowców
25.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 3 Prorektora UJ ds. CM z 19 stycznia 2018 roku
22.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
19.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w konkursie organizowanym przez konsorcjum JPI AMR przy współudziale NCN
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków do konkursu na polsko-chińską współpracę bilateralną ogłoszoną przez NCBiR
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków do 28. edycji konkursów ogłoszonych przez NCN
16.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Lekarskiego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
18.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w sprawie możliwości prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w sprawie prefinansowania projektów statutowych kontynuowanych w roku 2018
17.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 17 stycznia 2018 roku
17.01.2018 - Dział Zaopatrzenia

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 15 stycznia 2018 roku
16.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 12 stycznia 2018 roku
15.01.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ CM z 10 stycznia 2018 roku
11.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Informacja Działu Zaopatrzenia ws. poszerzenia oferty komputerów przenośnych
10.01.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Pismo okólne nr 1 Prorektora UJ CM z 8 stycznia 2018 roku
08.01.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Komunikat nr 2 Zastępcy Kwestora UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Finansowy i Ewidencji Majątku UJ CM

Komunikat nr 1 Zastępcy Kanclerza UJ CM z 5 stycznia 2018 roku
05.01.2018 - Dział Zamówień Publicznych UJ CM

Nabór wniosków w programie Erasmus + "Sojusze na rzecz wiedzy"
04.01.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej