Ogłoszenia


Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na zaawansowany kurs instruktorów z zakresu symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM
07.11.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Zdrowia i Środowiska Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
27.10.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Sukcesywne dostawy komputerów stacjonarnych i monitorów dla jednostek organizacyjnych UJ CM
25.10.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków w konkursie na tworzenie sieci badawczo-szkoleniowych
24.10.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Aktualizacja rejestrów czynników mutagennych i rakotwórczych prowadzonych w Jednostkach
17.10.2017 - Inspektorat BHP UJ

Kampania promocyjna Komisji Europejskiej dla koordynatorów projektów
17.10.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 31 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 16 października 2017 roku w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie zamówienia
16.10.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Komunikat nr 30 Zastępcy Kwestora UJ CM z dnia 12 października 2017 roku w sprawie składania zapotrzebowań w ramach działalności dydaktycznej i naukowo - badawczej w roku 2017
13.10.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Decyzja nr 18 Prorektora UJ CM z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany decyzji nr 24 Prorektora UJ CM z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
11.10.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
06.10.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
05.10.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
04.10.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Nabór wniosków w ramach 27 edycji konkursów NCN - OPUS, PRELUDIUM, DAINA
28.09.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie Działu Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM w sprawie zmiany operatora świadczącego usługi telekomunikacyjne w zakresie łączności GSM dla UJ CM
26.09.2017 - Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ - CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ - CM
26.09.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Zarządzenie nr 17 Prorektora UJ CM z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego UJ CM w Krakowie przy ul. Badurskiego
25.09.2017 - Dział Zarządzania Majątkiem CM

Oferta pracy w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego
15.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM
13.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 27 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w 2017 roku
12.09.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Oferta pracy w Centrum Innowacyjnej Edukacji Medycznej (CIEM) UJ CM
05.09.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM