Ogłoszenia


Komunikat nr 15 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 4 lipca 2018 roku w sprawie: realizowania wydatków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
04.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Zakładzie Higieny i Dietetyki na Wydziale Lekarskim
04.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Higieny i Dietetyki na Wydziale Lekarskim
04.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi na Wydziale Lekarskim
03.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
03.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem dr habilitowanego w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
03.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytytu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
03.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na staniowisko adiunkta w Klinice Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca Instytutu Kardiologii na Wydziale Lekarskim
03.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Bezpieczne szyfrowanie komputerów przenośnych
03.07.2018 - Ośrodek Komputerowy UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Dietytyki Klinicznej Katedry Gastroenterologii , Hepatologii i Chorób Zakaźnych na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Katedry Ginekologii i Połoznictwa na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Medycyny Rodzinnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Leczenia Bólu i Opieki Paliatywnej Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Klinice Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Chemii Organicznej Katedry Chemii Organicznej na Wydziale Farmaceutycznym
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych na Wydziale Farmaceutycznym
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Zdrowia Matki i Dziecka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Medycznych Systemów Informacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biochemii Ogólnej Katedry Biochemii Lekarskiej na Wydziale Lekarskim
02.07.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM