Ogłoszenia


Komunikat nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 23 października 2018 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników
23.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

informacja o konkursie na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
23.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Fizjologii Doświadczalnej Katedry Fizjologii na Wydziale Lekarskim
23.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 23 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 23 października w sprawie: wprowadzenia zmian dotyczących zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w roku 2018.
23.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej UJ CM
23.10.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

31. edycja konkursów ogłoszonych przez Narodowe Centrum Nauki
19.10.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 18 października 2018 roku w sprawie: obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
19.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 16 października 2018 w sprawie: powołania Komisji ds. Sprzedaży celem przeprowadzenia sprzedaży składnika majątku UJ CM - spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego NMR wraz z autosamplerem, z jednostką sterującą i komputerem, w trybie przetargu pisemnego
17.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 21 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 15 października 2018 roku w sprawie:bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników
15.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Program im. Wilhelminy Iwanowskiej - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)
11.10.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 23 Prorektora UJ ds. CM z 1 października 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 24 września 2018 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w  roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
25.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy językowe
24.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 19 września 2018 roku w sprawie: procedury planowania inwestycji i remontów
20.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków do konkursu "Era Chairs" w ramach programu Horyzont 2020
18.09.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
17.09.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora UJ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UJ CM w 2018 roku
14.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 12 września 2018 roku w sprawie: weryfikacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
13.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific.
07.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 4 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
05.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM