Ogłoszenia


Komunikat nr 7 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 11 marca 2019 roku w sprawie: zmian w zasadach segregowania odpadami komunalnymi
11.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs Fundacji MATIO na najlepszą pracę przyjętą na konferencję ECFS 2019
06.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 4 marca 2019 roku w sprawie:powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem
05.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 1 marca 2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
01.03.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 6 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 28 lutego 2019 roku w  sprawie: poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum.
28.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej SESAM 2019
19.02.2019 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 15 lutego 2019 roku w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2018 r. na służbowe adresy mailowe
15.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 4 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 14 lutego 2019 roku w sprawie: możliwości dzierżawy urządzeń drukujących, kserujących i skanujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
15.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez MERCK
08.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 3 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z 7 lutego 2019 roku w sprawie: Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich za rok 2018
08.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 5 lutego 2019 roku w sprawie: zakresów obowiązków dla nauczycieli akademickich
05.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 5 lutego 2019 roku w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2019
05.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie Inspektoratu BHP UJ CM
05.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez SIGMA-ALDRICH
04.02.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie dostawy odczynników wytwarzanych przez BECTON DICKINSON
21.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Szkolenia HTA i EBM - trwa rekrutacja
09.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 1 Prorektora UJ ds. CM z 8 stycznia 2019 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 8 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 11 kwietnia 2018 roku
08.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
04.01.2019 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 31 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 31 grudnia 2018 roku w sprawie: udziału w programie MultiSport.
31.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 38 Prorektora UJ ds. CM z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
21.12.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM