Ogłoszenia


Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany siedziby Komisji Bioetycznej UJ
28.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór na stypendium ERS/EMBO Fellowships - stypendium krótkoterminowe
28.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Możliwość aplikowania na stypendium fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds
28.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór na stypendia i granty badawcze fundowane przez The Kosciuszko Foundation
28.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD)
28.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w programie TEAM-NET realizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej
28.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Wstrzymanie naboru wniosków do strumieni finansowania ogłoszonych na podstawie ustawy o zasadach finansowania nauki
24.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN)
24.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
22.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 20 Prorektora UJ ds. CM z 20 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
21.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w konkursie Zdrowie 2019 w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020
20.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 19 Prorektora UJ ds. CM z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. weryfikacji obowiązujących sposobów postępowania związanych z pobieraniem, nabywaniem i przechowywaniem preparatów tkankowych
17.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 18 Prorektora UJ ds. CM z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji ds. weryfikacji obowiązujących sposobów postępowania związanych z pobieraniem, nabywaniem i przechowywaniem preparatów tkankowych
13.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na kurs instruktorów symulacji medycznej w pediatrii
10.08.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na zaawansowane kursy instruktorów symulacji medycznej
10.08.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Rekrutacja na kursy instruktorów symulacji medycznej
10.08.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Zasady składania wniosków w ramach konkursów HARMONIA 10, SONATA BIS 8, MAESTRO 10, SHENG 1 NCN
07.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 "Międzynarodowe Agendy Badawcze" MAB Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
06.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
06.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2018 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych
03.08.2018 - Zespół Radców Prawnych UJ CM