Ogłoszenia


Nabór wniosków w konkursie NCN MINIATURA 2
19.04.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 7 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2017-2019
08.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 7 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na lata 2017-2018
08.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Stypendia fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds
08.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór na stypendium na pobyt badawczy rządu francuskiego
08.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym
08.05.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chemii Analitycznej Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Farmaceutycznym
08.05.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
07.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" POIR 2014-2020
07.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach konkursu "TRZECIA MISJA UCZELNI"
30.04.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 5 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. przygotowania koncepcji Kampusu
30.04.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Instytutu Fizjoterapii na Wydziale Nauk o Zdrowiu
26.04.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Rekrutacja na wyjazd na konferencję AMEE 2018
26.04.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat w sprawie: powołania do pełnienia obowiązków Dyrektora SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego
13.04.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat w sprawie: odwołania Dyrektora SPZOZ Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
13.04.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach 29. edycji konkursów NCN
12.04.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 8 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum (zwanego dalej UJ CM)
11.04.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Nabór do Programu imienia Bekkera (NAWA)
10.04.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 1/2018
06.04.2018 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Komunikat nr 11 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: świadczenia usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
26.03.2018 - Dział Zarządzania Majatkiem UJ CM