Ogłoszenia


Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ CM
25.07.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego
25.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów
24.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Działu Zamówień Publicznych UJ CM z dnia 21 lipca 2017 roku w  sprawie: procedury komunikacji i obiegu informacji w związku z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
21.07.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Decyzja nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 19 lipca 2017 roku
19.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2017 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych
13.07.2017 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Możliwość dofinansowania działań w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych
13.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zaproszenie MEN do składania wniosków o wpis na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego
13.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w 26. edycji konkursów NCN
12.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 26 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim UJ CM przez osoby niebędące studentami/doktorantami UJ CM i UJ
07.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 14 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zasad sprawowania bezpośredniego nadzoru nad praktycznym nauczaniem klinicznym na VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM od roku akademickiego 2017/2018.
06.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Katedrze Farmakologii Wydziału Lekarskiego
06.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Zamówień Publicznych UJ CM
06.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach. XIII edycja konkursu redakcji miesięcznika "Forum Akademickie"
06.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Programów Krajowych
04.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów - w Zespole ds. Administracyjnego Wsparcia Komisji Bioetycznej UJ
04.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.
03.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany decyzji nr 24 Prorektora UJ ds. CM z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Rady Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji".
03.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
03.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków na projekty celowe dla młodych naukowców, nowe i kontynuowane w roku 2018
03.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej