Ogłoszenia


Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 28 czerwca 2018 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2018 rok
29.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
28.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 14 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 22 czerwca 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2017 rok
25.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zbliżający się termin otwarcia międzynarodowego sympozjum diabetologicznego w Krakowie - możliwość nieodpłatnej rejestracji
04.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 30 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaż trzech nieruchomości
01.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 28 maja 2018 roku w sprawie: terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w roku akademickim 2018/2019
29.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku
29.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 28 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, objętej KW nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej
28.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Możliwość aplikowania na granty badawcze i szkoleniowe fundowane przez FEMS
25.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kolejna edycja konkursu TWINNING
24.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Możliwość finansowania grantów edukacyjnych w ramach Ethicon Inc. wchodzącej w skład firmy Johnson & Johnson
24.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS (NAWA)
23.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 22 maja 2018 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2019
22.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji - AMEE 2018
22.05.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 12 Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum z 17 maja 2018 roku w sprawie: zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2018
17.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
16.05.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
11.05.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM