Ogłoszenia


Zarządzenie nr 9 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 maja 2018 roku
29.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 28 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 149 obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, objętej KW nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej
28.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Możliwość aplikowania na granty badawcze i szkoleniowe fundowane przez FEMS
25.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Kolejna edycja konkursu TWINNING
24.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Możliwość finansowania grantów edukacyjnych w ramach Ethicon Inc. wchodzącej w skład firmy Johnson & Johnson
24.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS (NAWA)
23.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 22 maja 2018 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2019
22.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji - AMEE 2018
22.05.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "Program koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych"
18.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 12 Zastępcy Kwestora UJ ds. Collegium Medicum z 17 maja 2018 roku w sprawie: zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych (statutowych i celowych) w roku 2018
17.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w ramach konkursu "PROFILAKTYKA NOWOTWORÓW SKÓRY"
17.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
16.05.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
11.05.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego: OPEL INSIGNIA
10.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 10 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego na sprzedaż pojazdu służbowego marki OPEL INSIGNIA o numerze rejestracyjnym KR998MU
10.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków w konkursie NCN MINIATURA 2
19.04.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 7 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie na lata 2017-2019
08.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 7 maja 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie na lata 2017-2018
08.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Stypendia fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds
08.05.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
07.05.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM