Ogłoszenia


Decyzja nr 26 Prorektora UJ ds. CM z 15 listopada 2018 roku w sprawie: powołania Rady Projektu "Rozwijaj się i pracUJ"
16.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 13 Prorektora UJ ds. CM z 13 listopada 2018 roku w sprawie: odpłatności za korzystanie z pomieszczeń i powierzchni w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum-wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 roku
14.11.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 25 Prorektora UJ ds. CM z 31 października 2018 roku w sprawie:zmiany Decyzji nr 22 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
31.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 27 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 30 października 2018 roku w sprawie: ewidencjonowania i gospodarowania składnikami majątku przez jednostki organizacyjne UJ CM
30.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

PILNE !!! Zmiana terminu otwarcia ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym na łączną sprzedaż nieruchomości położonych w Krakowie przy: ul. Grzegórzeckiej 20/Śniadeckich 16 i przy ul. Grzegórzeckiej 22.
30.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 26 Pełnomocnika Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum i Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 25 października 2018 roku
25.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 25 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju Collegium Medicum z 24 października 2018 roku w sprawie: obowiązku wypełnienia ankiety dotyczącej wyboru dziedziny i dyscypliny naukowej
24.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 23 października 2018 roku w sprawie badań profilaktycznych pracowników
23.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 23 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 23 października w sprawie: wprowadzenia zmian dotyczących zasad wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w roku 2018.
23.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z 18 października 2018 roku w sprawie: obowiązku uzyskania elektronicznego identyfikatora naukowca ORCID
19.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 16 października 2018 w sprawie: powołania Komisji ds. Sprzedaży celem przeprowadzenia sprzedaży składnika majątku UJ CM - spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego NMR wraz z autosamplerem, z jednostką sterującą i komputerem, w trybie przetargu pisemnego
17.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 21 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 15 października 2018 roku w sprawie:bezzwrotnej pomocy świątecznej dla pracowników
15.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 23 Prorektora UJ ds. CM z 1 października 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.10.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 4 Prorektora UJ ds. CM z 24 września 2018 roku w sprawie: udzielania zniżek i planowania pensum dydaktycznego w  roku akademickim 2018/2019 w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
25.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Projekt ZintegrUJ ogłasza nabór na bezpłatne kursy językowe
24.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 19 września 2018 roku w sprawie: procedury planowania inwestycji i remontów
20.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
17.09.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 20 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: nagród Rektora UJ dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi UJ CM w 2018 roku
14.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 12 września 2018 roku w sprawie: weryfikacji stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
13.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 18 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z dnia 7 września 2018 roku w sprawie: dostawy odczynników wytwarzanych przez Thermo Fisher Scientific.
07.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM