Ogłoszenia


Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
24.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki ogłoszonych 15 marca 2017: OPUS 13 , PRELUDIUM 13
23.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 21 Prorektora UJ CM z dnia 23 maja 2017 roku wprowadzenia "Zasad postępowania przy wydawaniu aktów wewnętrznych UJ CM"
23.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 7 Prorektora UJ CM z dnia 23 maja 2017 roku
23.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 20 Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w CM z dnia 22 maja 2017 roku w sprawie konsultacji Standardowych Procedur Postępowania (SOP) w badaniach klinicznych produktów leczniczych dla których UJ CM jest Sponsorem
22.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 20 czerwca 2017 r.
22.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Ogłoszenie Zastępcy Kanclerza UJ CM z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2018
19.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Utrudnienia w pracy Działu Zaopatrzenia
17.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Nabór wniosków w konkursie MINIATURA ogłoszonym przez NCN
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" POIR 2014-2020
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze"
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-izraelskie projekty badawczo-rozwojowe
16.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta kursu "Development of Traditional Chinese Medicine (TCM) in clinical practice and research" w Chinach
15.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 19 Prorektora UJ CM z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie zmiany na stanowisku zastępcy kanclerza ds. Collegium Medicum
11.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Pismo okólne nr 2 Prorektora UJ CM z dnia 11 maja 2017 roku obowiązków związanych z procesem rozliczania zajęć dydaktycznych przy wsparciu systemów USOS oraz SAP
11.05.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ CM z dnia 8 maja 2017 roku w sprawie zasad rozliczania kosztów pośrednich podstawowej działalności operacyjnej UJ CM
09.05.2017 - Dział Księgowości i Rozliczeń

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Endokrynologii Katedry Endokrynologii na Wydziale Lekarskim
08.05.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji na konferencję AMEE 2017
05.05.2017 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 18 maja 2017 r.
04.05.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Utrudnienia w pracy Działu Zaopatrzenia
04.05.2017 - Dział Zaopatrzenia CM