Ogłoszenia


Konkurs na stanowisko wykładowcy w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Zakładzie Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Alergii i Immunologii II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biologii Molekularnej i Genetyki Klinicznej II Katedry Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta naukowego w Ośrodku Genomiki Medycznej - OMICRON na Wydziale Lekarskim
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Psychologii Zdrowia Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu
27.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Genetyki Medycznej Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Biochemii Klinicznej Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w wymiarze 3/4 etatu w Klinice Nefrologii Dziecięcej i Nadciśnienia Tętniczego Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chorób Dzieci Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii na Wydziale Lekarskim
26.06.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM