Ogłoszenia


Informacja o rozstrzygnięciu rekrutacji - SESAM 2018
22.03.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
16.03.2018 - Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM

Decyzja nr 4 Zastępcy Kanclerza ds. CM z dnia 16 marca 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działki zabudowanej nr 6/7 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00480221/8 i działki nr 6/9 objętej księgą wieczystą nr KR1P/00334775/8
16.03.2018 - Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
14.03.2018 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Nabór wniosków na stypendium Long-Term EMBO Fellowships
06.03.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 7 Prorektora UJ ds. CM z 5 marca 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Zasad ubiegania się o patronat honorowy Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
07.03.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Nabór wniosków na granty EMBO Young Investigator Programme oraz EMBO Installation Grants
06.03.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na stypendium Short-Term EMBO Fellowships
06.03.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór na stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta Fulbright Senior Award 2019-2020
05.03.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 19 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych, kart SIM oraz służbowych modemów internetowych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
20.02.2018 - Dział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji UJ CM

Decyzja nr 3 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 149 obr. 60, jedn. ewid. Podgórze, objętej KW nr KR1P/00041848/0, położonej w Krakowie przy ul. Obronnej
19.02.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 10 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 16 lutego 2018 roku w sprawie: doręczenia rocznych informacji podatkowych PIT za 2017 r. na służbowe adresy mailowe
16.02.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat nr 9 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 15 lutego 2018 roku w sprawie: świadczenia usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
16.02.2018 - Dział Zarządzania Majątkiem UJ CM

Informacja w sprawie pisma Dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczącego ujednolicenia zasad realizacji projektów finansowanych przez Centrum
16.02.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Decyzja nr 2 Prorektora UJ ds. CM z 15 lutego 2018 roku w sprawie: powołania Komisji zadaniowej do spraw analizy i weryfikacji oświadczeń twórców w zakresie korzystania przez nich z praw autorskich
15.02.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Rekrutacja na wyjazd na konferencję symulacji medycznej SESAM 2018
12.02.2018 - Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM

Komunikat nr 5 Zastępcy Kanclerz UJ ds. CM z 9 lutego 2018 roku w sprawie: zakupu oraz eksploatacji urządzeń ciśnieniowych (autoklawy, sterylizatory)
09.02.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw projektorów dla jednostek UJ CM na rok 2018
08.02.2018 - Dział Zaopatrzenia CM

Komunikat nr 7 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 1 lutego 2018 roku w sprawie: zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których zakupy mogą być finansowane ze środków dotacji podmiotowych
01.02.2018 - Dział Księgowości i Rozliczeń UJ CM

Komunikat nr 6 Prorektora UJ ds. CM z 30 stycznia 2018 roku w sprawie: planów urlopów wypoczynkowych na rok 2018
31.01.2018 - Dział Spraw Osobowych UJ CM