Ogłoszenia


Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ ds. CM z 4 września 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zbywania nieruchomości stanowiących własność Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie
05.09.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 11 Prorektora UJ ds. CM z 31 sierpnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM.
31.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 22 Prorektora UJ ds. CM z 31 sierpnia w sprawie: ustalenia wysokości środków przeznaczonych do wydatkowania w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM przedziału finansowego, w jakim powinny zawierać się projekty oraz harmonogramu I edycji Konkursu na dofinansowanie projektów w ramach budżetu partycypacyjnego UJ CM.
31.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 21 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM z 29 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na łączną sprzedaż nieruchomości, położonych w Krakowie, składajacych się: z zabudowanej działki nr 23 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście, objetej KW nr KR1P/00011046/9; z zabudowanej działki nr 24 obręb 63 jedn. ewid. Śródmieście, objętej KW nr KR1P/00127336/5.
29.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 17 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 28 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany siedziby Komisji Bioetycznej UJ
28.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Możliwość aplikowania na stypendium fundowane przez The Boehringer Ingelheim Fonds
28.08.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM
22.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 20 Prorektora UJ ds. CM z 20 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną "Decyzją"
21.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 19 Prorektora UJ ds. CM z 17 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komisji ds. weryfikacji obowiązujących sposobów postępowania związanych z pobieraniem, nabywaniem i przechowywaniem preparatów tkankowych
17.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 18 Prorektora UJ ds. CM z 10 sierpnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji ds. weryfikacji obowiązujących sposobów postępowania związanych z pobieraniem, nabywaniem i przechowywaniem preparatów tkankowych
13.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2018 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych
03.08.2018 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Decyzja nr 17 Prorektora UJ ds. CM z 3 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną "Decyzją".
03.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 1 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany w składzie Komitetu Wykonawczego Projektu "Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji"
01.08.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zarządzenie nr 10 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z 30 lipca 2018 roku w sprawie: ustalenia cen obowiązujących przy rozliczaniu usług wykonywanych przez Pracownię Ekspertyz Sądowo-Lekarskich Zakładu Medycyny Sądowej Katedry Medycyny Sądowej Wydziału Lekarskiego UJ CM
30.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

30. edycja konkursów Narodowego Centrum Nauki
09.07.2018 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 16 Prorektora UJ ds. CM z 6lipca 2018 roku w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przez osoby pełnoletnie niebędące studentami/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum i Uniwersytetu Jagiellońskiego
06.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 15 Zastępcy Kwestora UJ ds. CM z 4 lipca 2018 roku w sprawie: realizowania wydatków z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych
04.07.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Bezpieczne szyfrowanie komputerów przenośnych
03.07.2018 - Ośrodek Komputerowy UJ CM

Komunikat nr 14 Zastępcy Kanclerza UJ ds.CM z 28 czerwca 2018 roku w  sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2018 rok
29.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 15 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: zmiany w składzie Zespołu ds. realizacji umowy o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. "Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 i ul. Medycznej 9 w Krakowie"
28.06.2018 - Dział Organizacji i Promocji CM