Ogłoszenia


Posiedzenie Komisji Bioetycznej UJ - 28 września 2017 r.
03.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Nabór wniosków na projekty statutowe, nowe i kontynuowane w roku 2018
03.07.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Komunikat nr 25 Zastępcy Kanclerza UJ ds. CM w sprawie: udzielenia informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla jednostek organizacyjnych UJ CM
03.07.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
02.07.2017 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat nr 24 Zastępcy Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum z 28 czerwca 2017 roku w sprawie: sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum na 2017 rok
28.06.2017 - Dział Zamówień Publicznych

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ CM w sprawie sukcesywnych dostaw skanerów i drukarek laserowych dla jednostek UJ CM na rok 2017/18
23.06.2017 - Dział Zaopatrzenia CM

Decyzja nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego w Zakopanem za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 11 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 10 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 9 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie za 2016 rok
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Decyzja nr 8 Prorektora UJ CM z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w składzie Zespołu Monitorującego realizację programu wieloletniego "Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie"
23.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Ogłoszenie dotyczące szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi
21.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty z tytułem magistra nauk biologicznych lub pokrewnych w ramach realizacji projektu badawczego na Wydziale Lekarskim UJ CM
21.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Oferta pracy w Dziale Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej w Sekcji Administracyjnego Wsparcia Projektów
16.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Zmiana siedziby Zespołu ds. Socjalnych Działu Spraw Osobowych CM
16.06.2017 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty na Wydziale Lekarskim w ramach realizacji projektu finansowanego z Narodowego Centrum Nauki
14.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej

Zarządzenie nr 13 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM
14.06.2017 - Dział Organizacji i Promocji CM

Komunikat nr 23 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie terminów obowiązujących przy ubieganiu się o miejsce w domu studenckim przez studentów oraz doktorantów UJ CM w roku akademickim 2017/2018
13.06.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Zarządzenie nr 12 Prorektora UJ CM z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich UJ CM
13.06.2017 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich UJ CM

Warunki kontynuowania doświadczeń na zwierzętach objętych zgodami LKE wydanymi w oparciu o uchylone przepisy z roku 2005
13.06.2017 - Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej