Ogłoszenia


Zarządzenie nr 8/2013 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Jagiellońskim - Collegium Medicum
27.09.2013 - Zespół Radców Prawnych UJ CM

Warsztaty KNOW - Praktyczne aspekty organizacji i prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych
27.09.2013 - Katedra Farmakologii

Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 100. rocznicy śmierci znanego krakowskiego anatoma prof. Adama Bochenka - 30 września, Katedra Anatomii UJ CM, ul. Kopernika 12, godz. 10.00
27.09.2013 - Rzecznik Prasowy UJ CM

Komunikat w sprawie biura obsługującego służbowe wyjazdy zagraniczne
24.09.2013 - Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych UJ CM

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum poszukuje pracownika na etat inżynieryjno - techniczny w Zakładzie Immunologii Katedry Immunologii Wydziału Lekarskiego
19.09.2013 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Komunikat Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego UJ CM w sprawie zbiórki zużytych tonerów i kartridży
17.09.2013 - Dział Administracyjno-Gospodarczy

Komunikat w sprawie poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem w UJ CM
10.09.2013 - Biuro Prorektora UJ ds. Collegium Medicum

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM
06.09.2013 - Wydział Farmaceutyczny UJ CM

Komunikat p.o. Kierownika Działu ds. Aparatury Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w sprawie zakupu sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktyki z dnia 2 września 2013 roku
02.09.2013 - Dział ds. Aparatury UJ CM

Zarządzenie nr 5/2013 Prorektora UJ ds. CM z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie: organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Collegium Medicum
26.08.2013 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Stypendia Max F. Perutz Laboratories na czteroletnie studia doktoranckie
16.08.2013 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Stypendium Naukowe im. Antoniego Dębskiego
12.08.2013 - Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Informacja i list Minister MNiSW prof. Barbary Kudryckiej na temat nowej odsłony strony internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
06.08.2013 - Rzecznik Prasowy UJ CM

Komunikat Z-cy Kanclerza Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z sprawie badań profilaktycznych
05.08.2013 - Dział Administracyjno-Gospodarczy UJ CM

Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 26 lipca 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego
26.07.2013 - Dział Spraw Osobowych UJ CM

Nabór wniosków na stypendia Marie Curie.
17.06.2013 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM