Ogłoszenia


Informacja o publicznych obronach na Wydziale Lekarskim UJ CM
29.10.2012 - Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM

Nagroda Naukowa im. Jana Steffena Wydziału Nauk Medycznych PAN
25.10.2012 - Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM

"Doctus - Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów"
25.10.2012 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Dni Otwarte Studium WF i Sportu UJ CM - 27-28.10.2012 r.
16.10.2012 - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ CM

Nowa edycja konkursu na granty Europejskiej Rady Badań dla doświadczonych naukowców.
20.08.2012 - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej CM

Komunikat w sprawie składania wniosków o uruchomienie postępowania o zamówienie publiczne w ramach środków finansowych na 2012 r.
23.10.2012 - Dział Finansowo i Ewidencji Majątku