Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 8/2014 Prorektora UJ ds. CM z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych w UJ CM


RP CM-0130/8/2014


RP CM-0130/8/2014

Zarządzenie nr 8/2014
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 23 czerwca 2014 r.


w sprawie: wprowadzenia regulaminu określającego zasady i formy udzielania
zamówień publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim -  Collegium Medicum


Zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum regulamin określający zasady i formy udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim -  Collegium Medicum, który stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Uchylam zarządzenie Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum nr 2/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień publicznych oraz zarządzenie Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum nr 5/2010 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie zmian w regulaminie określającym zasady i formy udzielania zamówień publicznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 roku.

 


Prof. dr hab. Piotr Laidler

 

Załączniki:

  Data aktualizacji:  24.06.2014
 Jednostka:  Zespół Radców Prawnych UJ CM 
 Zamieścił:  Bartłomiej Pelikan-Krupiński 

Powrót