Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat Pełnomocnika Rektora UJ ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum w sprawie uzyskania opinii Komisji Bioetycznej UJ na prowadzenie badań w UJ CM


DK/KB/CM-0031/311/2014

 

KOMUNIKAT


Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 5 listopada 2014 r.
w sprawie:

UZYSKIWANIA OPINII KOMISJI BIOETYCZNEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO NA PROWADZENIE BADAŃ W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM – COLLEGIUM MEDICUM


Uprzejmie informuję, że Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego przyjmuje do opiniowania wnioski wyłącznie pracowników i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum nie mogą występować z wnioskiem o opinię do innej Komisji, niż Komisja Bioetyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Prof. dr hab. Maciej Małecki

  Data aktualizacji:  06.11.2014
 Jednostka:  Dział Kliniczny UJ CM 
 Zamieścił:  Izabela Mączałowska 

Powrót