Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat Nr 8 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim


RPCM-0133/ 8/2014


Komunikat Nr 8
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 17 grudnia 2014 r.


w sprawie: wprowadzenia  Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim


W ślad za Zarządzeniem nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego  z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim, uprzejmie przypominam, że Kierownicy wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zobowiązani są do zapoznania podległych pracowników  z  w/w Procedurą.
Proszę o spowodowanie, aby oświadczenia podległych pracowników  (Załącznik nr 2 do Procedury antymobbingowej w Uniwersytecie Jagiellońskim) poświadczające fakt zapoznania się z Procedurą  zostały złożone do Działu Spraw Osobowych UJ CM  w terminie do dnia 8 stycznia 2015 roku.

 


Prorektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. Collegium Medicum

Prof. dr hab. Piotr Laidler
 

 

Załącznik: Data aktualizacji:  22.12.2014
 Jednostka:  Dział Spraw Osobowych UJ CM 
 Zamieścił:  Katarzyna Rzeszut-Tułacz 

Powrót