Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 22 Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie rodzaju badań wymagających uzyskania opinii Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego


137.0203.22.2015


Komunikat nr 22
Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum
z dnia 2 grudnia 2015 roku

w sprawie: rodzaju badań wymagających uzyskania opinii Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Uprzejmie przypominam, że wszystkie prowadzone przez pracowników oraz doktorantów1 Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum badania:

  • z udziałem ludzi, w tym badania kliniczne produktu leczniczego oraz badania kliniczne wyrobu medycznego,
  • epidemiologiczne, obserwacyjne lub badania kwestionariuszowe,
  • polegające na wyłącznym wykorzystaniu pozostających po zabiegach/testach tkanek lub krwi/płynów ustrojowych, materiałów pochodzących od osób zmarłych, oraz komórek macierzystych pochodzących od pacjenta (z wyjątkiem komórek zakupionych komercyjnie),

wymagają uzyskania pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum


prof. dr hab. Maciej Małecki

 

--------------------------------------------
1 W przypadku doktorantów nie będących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum wnioskodawcą może być promotor lub inna osoba będąca pracownikiem Uczelni Data aktualizacji:  03.12.2015
 Jednostka:  Dział Kliniczny UJ CM 
 Zamieścił:  Ewelina Bętkowska 

Powrót