Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat nr 26 Prorektora UJ ds. CM w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim UJ CM przez osoby niebędące studentami/doktorantami UJ CM i UJ


137.0203.26.2017


Komunikat nr 26  
Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum
z dnia 7 lipca 2017 roku

w sprawie: procedury ubiegania się o miejsce w domu studenckim
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum przez osoby niebędące studentami
/doktorantami Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum
i Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Na podstawie § 1 pkt 3 Zarządzenia nr 12 Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu przydzielania i korzystania z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, informuję, że wnioski o przyznanie miejsca:

  1. w Zespole Domów Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Prokocimiu należy składać w biurze administracji domu studenckiego A, mieszczącego się przy ul. Badurskiego 17, pokój nr 1.
  2. w Domu Studenckim „D" Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum należy składać w biurze administracji domu studenckiego D, mieszczącego się przy ul. Racławickiej 9a, pokój nr 012 A.

 
Do kompletnego podania należy dołączyć:

  • ksero dokumentów potwierdzających tożsamość (dowód osobisty lub paszport/wiza),
  • ksero ważnej legitymacji studenckiej/doktoranckiej (jeśli dotyczy),
  • wypełniony kwestionariusz osobowy.

 


Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
       ds. Collegium Medicum

   prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 

Załączniki:
1. Kwestionariusz w języku polskim
2. Kwestionariusz w języku angielskim Data aktualizacji:  07.07.2017
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót