Ogłoszenie


wersja do wydruku

Zarządzenie nr 17 Prorektora UJ CM z dnia 22 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego UJ CM w Krakowie przy ul. Badurskiego


137.2000.17.2017

Zarządzenie nr 17

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

z dnia 22 września 2017 roku

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu sportowo – rekreacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Badurskiego.

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn zm.), § 27 ust. 4 oraz § 28 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin korzystania z kompleksu sportowo – rekreacyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Badurskiego, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

 

Załączniki:
- Regulamin korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego UJ CM w Krakowie przy ul. Badurskiego
- Cennik korzystania z kompleksu sportowo - rekreacyjnego UJ CM w Krakowie przy ul. Badurskiego

 Data aktualizacji:  25.09.2017
 Jednostka:  Dział Zarządzania Majątkiem CM 
 Zamieścił:  Magdalena Krasny 

Powrót