Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat Działu Zaopatrzenia UJ - CM w sprawie sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych dla jednostek UJ - CM


Kraków, dn. 26.09.2017r.

 

 

KOMUNIKAT

Działu Zaopatrzenia Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w sprawie
sukcesywnych dostaw jednorazowych materiałów zużywalnych

dla jednostek Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

 

Dział Zaopatrzenia UJ CM informuje, że w wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zostały zawarte umowy na sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów zużywalnych w zakresie płytek do hodowli komórkowych i pipet serologicznych.

 

Szczegółowy wykaz przedmiotu zamówienia dostępny jest na stronie internetowej Działu Zaopatrzenia pod adresem: http://www.dz.cm-uj.krakow.pl/strona-glowna/zakupy/zakupy-krajowe/%20akcesoria-laboratoryjne-materialy-zuzywalne%20/ oraz w Bibliotece druków.

 

Jednostki organizacyjne UJ CM prowadzące działalność statutową zobowiązane są do zakupów asortymentu zgodnie z zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego umowami.


Dysponentom środków, których działalność finansowana jest ze źródeł zewnętrznych, w zakresie realizacji projektów badawczych, rozwojowych, eksperymentalnych oraz badań naukowych lub prac rozwojowych, zaleca się skorzystanie z zawartych umów. 

 

Jednostki organizacyjne UJ CM składają zapotrzebowanie na produkty z wykazu do Działu Zaopatrzenia UJ CM, który dokonuje zamówienia.

Towar wraz z fakturą dostarczany jest na adres jednostki, a upoważniony pracownik sprawdza dostawę pod względem ilościowym, cenowym, jakościowym i potwierdza odbiór.

Opisaną fakturę wraz z datą wpłynięcia towaru do jednostki należy niezwłocznie przekazać do Działu Zaopatrzenia UJ CM.

 

 

p.o. Kierownik Działu Zaopatrzenia UJ CM
mgr Anna Szczekocka-Jarosz

  Data aktualizacji:  26.09.2017
 Jednostka:  Dział Zaopatrzenia CM 
 Zamieścił:  Anna Szczekocka-Jarosz 

Powrót