Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków w ramach 27 edycji konkursów NCN - OPUS, PRELUDIUM, DAINA


118.0640.55.2017

OGŁOSZENIE

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie

 

27. EDYCJI KONKURSÓW

OGŁOSZONYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI
 

Dokumentacja konkursowa:            www.ncn.gov.pl  

Zamknięcie konkursu w NCN:      15 grudnia 2017 r. (piątek)

Nabór wniosków w UJ CM:            1 grudnia 2017 r.  (piątek)

Uprzejmie informuję, że w Narodowym Centrum Nauki trwa nabór wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach kolejnego konkursu trwającego do 15 grudnia 2017 r.

W ramach konkursu finansowane będą następujące przedsięwzięcia z zakresu badań podstawowych:

  • OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów;
  • PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora;
  • DAINA 1 – konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych;

Proszę o zwrócenia szczególnej uwagi na zmiany w porównaniu do poprzednich edycji, w tym dotyczące elektronicznego naboru wniosków.

Koszty pośrednie w konkursie Preludium zostały podwyższone i wynoszą do 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. W konkursie Opus kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, po spełnieniu określonych, w dokumentacji konkursowej warunków. Z puli wynagrodzeń dodatkowych, członek zespołu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej. Wynagrodzenia dodatkowe mogą być wypłacane np. na podstawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego.

Szczegółowe zasady konkursów, regulamin oraz zakres danych wymaganych do wypełnienia wniosku – dostępne są na stronie www.ncn.gov.pl. Bliższe informacje dotyczące warunków składania wniosków w UJ CM zostaną podane odrębnym komunikatem, po otwarciu systemu OSF.

Uprzejmie proszę o dotrzymanie ustalonych terminów, UJ CM nie gwarantuje możliwości właściwego procedowania dla wniosków złożonych po terminie.

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Sekcji Programów Krajowych UJ CM – Ewa Krawczyk, Małgorzata TondrykEwa Stawowy– pod numerami tel.: 12 37 04 340, 12 370 43 83, 12 37 04 371.

Zachęcam do składania wniosków.

Prof. dr hab. Marek Sanak
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. nauki i rozwoju w Collegium Medicum Data aktualizacji:  28.09.2017
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Małgorzata Tondryk 

Powrót