Ogłoszenie


wersja do wydruku

Informacja o publicznych obronach prac doktorskich na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM


Dziekan i Rada Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniach 10-11.10.2017  w sali posiedzeń Rady Wydziału im. Prof. A. Zejca, ul. Medyczna 9, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich na stopień doktora nauk farmaceutycznych.

 

 10.10.2017 o godz. 1100

mgr inż. Agaty Grzywacz Kisielewskiej

na temat: „Ocena skuteczności działania przeciwzapalnego ekstraktów wybranych gatunków grzybów jadalnych i ich biomasy z zastosowaniem technik biologii molekularnej”

  • Promotor:  dr hab. Bożena Muszyńska, prof. UJ
  • Promotor pomocniczy: dr hab. Joanna Gdula Argasińska

Recenzenci:    

  • Dr hab. Magdalena Jaszek – Zakład Biochemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Dr hab. Paweł Olczyk – Zakład Farmacji Aptecznej, ŚUM w Katowicach

 
11.10.2017 godz. 1000

mgr Anny Wasik

na temat: „Ocena aktywności psychotropowej wybranych pochodnych indoloamin o multireceptorowym profilu działania”

  • Promotor: prof. dr hab. Anna Wesołowska
  • Promotor pomocniczy: dr hab. Marcin Kołaczkowski, prof. UJ

Recenzenci:    

  • Prof. dr hab. Sylwia Fidecka – Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Dr hab. Zofia Rogóż – Zakład Farmakologii, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii nauk w Krakowie

 
11.10.2017 godz. 1200

mgr Eweliny Borek

na temat: „Analiza farmakoekonomiczna II rzutu chemioterapii u pacjentów z rakiem płuca”

Promotor: dr hab. Agnieszka Skowron

Recenzenci:    

  • Dr hab. Marcin Czech, prof. PW – Zakład Farmakoekonomiki, Warszawski Uniwersytet Medyczny
  • Dr hab. Włodzimierz Bialik – Zakład Farmakoekonomiki i Farmacji Społecznej, ŚUM w Katowicach

 

Rozprawy doktorskie znajdują się do wglądu w Bibliotece Medycznej w Krakowie, ul. Grzegórzecka 20 oraz w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego, ul. Medyczna 9. Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej

  Data aktualizacji:  04.10.2017
 Jednostka:  Wydział Farmaceutyczny UJ CM 
 Zamieścił:  Aleksander Mendyk 

Powrót