Ogłoszenie


wersja do wydruku

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM nr 2/2018 zawierający wykaz istotnych aktów prawnych


Kraków, dnia 30.06.2018 r.

126.0221.2.2018

                                                                                                                                  

Komunikat Zespołu Radców Prawnych CM
nr 2/2018
zawierający wykaz istotnych aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które weszły w życie w okresie od 01.04.2018r. do 30.06.2018r. związanych z działalnością Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

 

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

Dz.U. z 2018 r. poz.909

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych.

Dz.U. z 2018 r.poz.916

3. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.  

Dz.U. z 2018 r. poz. 979

4. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. 

Dz.U. z 2018r. poz. 1115

5. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuacji przez niego studiów.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1116


6.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie podejmowania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych .

Dz.U. z 2018 r. poz.1125

7.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru Nowotworów Niezłośliwych Dużych Gruczołów Ślinowych.

Dz.U. z 2018r. poz. 1181

8.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dz.U. z 2018r. poz.1185

9.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych .

  Dz.U. z 2018 r. poz. 1196

10.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów.

Dz.U. z 2018 r. poz. 1197

11.  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dziennik Urzędowy MNiSW z 2018 r., poz. 25

 

12. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 maja 2018 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na finansowanie kontynuowanych inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dziennik Urzędowy MNiSW z 2018 r. poz. 26

 

 Data aktualizacji:  03.08.2018
 Jednostka:  Zespół Radców Prawnych UJ CM 
 Zamieścił:  Anna Kruk 

Powrót