Ogłoszenie


wersja do wydruku

Nabór wniosków na przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego


118.0640.30.2018

OGŁOSZENIE

Pełnomocnika Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. ogólnych w Collegium Medicum

z dnia 2 sierpnia 2018 r.

w sprawie

NABORU WNIOSKÓW NA PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE SPECJALNEGO URZĄDZENIA BADAWCZEGO

 

 

Zamknięcie konkursu w MNiSW:      15 września 2018 r. (sobota)

Nabór wniosków w UJ CM:               3 września 2018 r. (poniedziałek)

 

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1462) 15 września 2018 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na lata 2019-2021.

 

W ramach prowadzonego naboru możliwe jest aplikowanie o środki finansowe na:

  • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową A+, A albo B;
  • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostkach naukowych posiadających kategorię naukową A+, A albo B lub w uczelniach;
  • działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

Informacji dodatkowych udzielają pracownicy Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP) UJCM  pod numerem tel. 512-749-400, 512-749-433, oraz pocztą elektroniczną: Alicja Rybka alicja.rybka@uj.edu.pl, Agnieszka Musiał aga.musial@uj.edu.pl, Martyna Janikowska martyna.janikowska@uj.edu.pl.

 

 

 

prof. dr hab. Piotr Richter 

Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
ds. ogólnych w Collegium Medicum

 

 

Załącznik do Ogłoszenia nr 118.0640.30.2018

 

ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW OBOWIĄZUJĄCE PRACOWNIKÓW UJ CM:

  1. Jednostka (Wydział) może złożyć tylko jeden wniosek za pośrednictwem OPI (https://osf.opi.org.pl/). Z  uwagi na to, wszystkich zainteresowanych aplikowaniem prosimy o wypełnienie Formularza wniosku o przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego na lata 2019-2021.
  2. W celu sprawdzenia wniosku pod względem formalno-finansowym do dnia 3 września 2018 r. można konsultować się z pracownikami Zespołu ds. Dotacji Statutowej i Ewaluacji, ul. Podwale 3, pok. 4 lub z  Koordynatorami ds. wsparcia projektów.
  3. Po naniesieniu ostatecznych korekt, formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres spk_cm@uj.edu.pl, a następnie wydruk opatrzyć podpisem i dostarczyć do Działu Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej (DAWP) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2018 r. UJ CM nie gwarantuje możliwości właściwego procedowania dla wniosków złożonych po  terminie.
  4. DAWP na podstawie złożonych formularzy generuje wniosek zbiorczy Wydziału i kieruje go do  podpisu Władz UJCM, a następnie wysyła w wersji papierowej i elektronicznej do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 Data aktualizacji:  06.08.2018
 Jednostka:  Dział Administracyjnego Wsparcia Projektów i Współpracy Międzynarodowej 
 Zamieścił:  Martyna Janikowska 

Powrót