Ogłoszenie


wersja do wydruku

Rekrutacja na kursy instruktorów symulacji medycznej


Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum ogłasza nabór na bezpłatne kursy instruktorów symulacji medycznej dla kadry dydaktycznej UJ CM.

Edycja 1: 14-16.09.2018
Edycja 2: 28-30.09.2018

Kursy są finansowane w ramach realizacji projektu „Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Złożenie oświadczeń, których wzory stanowią załączniki 1 i 2 do regulaminu rekrutacji będzie wymagane jedynie od osób zakwalifikowanych na kurs.

PLIKI ZAŁĄCZNIKÓW Data aktualizacji:  10.08.2018
 Jednostka:  Zakład Dydaktyki Medycznej WL UJ CM 
 Zamieścił:  Monika Topolska 

Powrót