Ogłoszenie


wersja do wydruku

Decyzja nr 20 Prorektora UJ ds. CM z 20 sierpnia 2018 roku w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną "Decyzją"


137.0201.20.2018

 

Decyzja nr 20

Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

z  20 sierpnia 2018 roku

 

w sprawie: zmiany Decyzji nr RP CM-0131/22/2014 Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum z 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (z późn. zm.) - dalej zwaną „Decyzją”.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 ze zm.) oraz § 14 Statutu Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ustalam, co następuje:

§ 1

W § 1 Decyzji, określającym skład Rady Społecznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (dalej zwaną „Radą”), wprowadzam następujące zmiany:

 

- w miejsce członka Rady Pana dr med. Jerzego Friedigera powołuję Pana Lecha Kucharskiego, jako przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej.

 

§ 2

Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.

 

§ 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 ds. Collegium Medicum

 

prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

 Data aktualizacji:  21.08.2018
 Jednostka:  Dział Organizacji i Promocji CM 
 Zamieścił:  Magdalena Kowalczyk 

Powrót